Bedrijfsvoering & financiën

Sluit je nu aan bij ITGD!

ITGD

Inmiddels hebben 75 goede doelen zich aangesloten bij ITGD. Heeft jouw organisatie dit nog niet gedaan? Goed om te weten dat aansluiting van grote meerwaarde is voor de interne toezichthouders van jouw organisatie!

ITGD (Stichting Intern Toezicht Goede Doelen)biedt kennisuitwisseling via sectorupdates door prominenten en vakspecialisten, masterclasses, expertsessies en een platform om te netwerken en is daarom van grote meerwaarde voor de interne toezichthouders van goede doelen. Dat daaraan behoefte is, bleek in 2019 uit een onderzoek onder toezichthouders van een groot aantal goede doelen.

Daarom is drie jaar geleden door Goede Doelen Nederland en een aantal ervaren toezichthouders ITGD opgericht. Doel is de kwaliteit van het toezicht te bevorderen. Inmiddels hebben 75 goede doelen, groot en klein, zich aangesloten bij ITGD. Heeft jouw organisatie dit nog niet gedaan? Dat is jammer, want door aansluiting hebben de leden van jouw bestuur of raad van toezicht toegang tot allerlei informatie en de mogelijkheid om kennis te delen en te netwerken. Zowel beginnende als zeer ervaren toezichthouders waarderen de mogelijkheid om op deze wijze specifieke kennis van de sector op te doen.

Hoe werkt het?

Wil jij dat ook jouw organisatie zich aansluit? Vul dan het aanmeldformulier in. Daarna neemt iemand van ITGD contact met je op om te zorgen dat leden van je bestuur of raad van toezicht benaderd worden en toegang krijgen tot de informatie en bijeenkomsten van ITGD.

Wat kost de aansluiting?

ITGD heeft er destijds voor gekozen om aan te sluiten bij de wijze van contributieberekening van Goede Doelen Nederland. Dat betekent dat er per quotum een bedrag in rekening wordt gebracht. Dit is door ITGD voor 2023 (net zoals dat voor 2022 gold) bepaald op € 100,- per quotum.

Waarom aansluiten?

Goede Doelen Nederland beveelt de aansluiting bij ITGD van harte aan. ITGD is bijzonder waardevol voor de verdere professionalisering van de sector waarin de toezichthouders een belangrijke rol vervullen. Goed intern toezicht is een voorwaarde voor het goed functioneren van een organisatie en daarom wordt daar ook in de Erkenningsregeling aandacht aan besteed. Het belang van het lidmaatschap van ITGD wordt ook door het CBF dan ook van harte onderstreept.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?