Stap in voor dag twee en drie van de workshopreeks integriteit

Je kunt nog instappen en dag twee en drie van de workshopreeks integriteit volgen! De kosten zijn zeer beperkt: € 240,-.

De workshops helpen je bij het inrichten van een integriteitssysteem in de eigen organisatie. Èn bij het naleven van de nieuwe integriteitsnormen in de Erkenningsregeling. In 2020 toetst het CBF ook deze integriteitsnormen tijdens de jaarlijkse check en reflectie.
Om in te kunnen stappen word je gevraagd om de Handreiking Integriteitssysteem goed door te nemen. De Handreiking Integriteitssysteem hebben we met Partos en Governance & Integrity opgesteld. Daarin wordt uitgelegd hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht.

De onderwerpen van dag twee en drie zijn:

Dag twee, maandag 7 oktober 14.00 uur -17.00 uur
Integriteitssysteem en #MeToo: ervan uitgaande dat je werkt aan een integriteitssysteem, hoe moet je het zo inrichten dat het seksueel wangedrag helpt voorkomen en tegelijkertijd seksualiteit niet bestraft? Hoe moet je het systeem technisch toerusten om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

Dag drie, dinsdag 19 november 14.00 uur -17.00 uur​
Een stap verder dan ‘wangedrag voorkomen’: stel je hebt als organisatie de ambitie om #MeToo te omarmen omdat onder deze noemer vrouwen voor het eerst tegen seksueel overschrijdend gedrag in het geweer kunnen komen. Hoe kun je #Metoo omarmen en je tegelijkertijd als organisatie ontwikkelen?

De workshopdagen kunnen doorgaan wanneer zich nog een klein aantal deelnemers inschrijft.

Een deelnemer omschreef de workshop als “boeiend en leerzaam” en lichtte verder toe: “Je stapt erin met het gevoel dat wij al best veel doen op het gebied van integriteit en dat is ook zo. Maar een goed werkend integriteitssysteem vraagt toch echt meer. Bij ons is het nu vooral een HR-instrument. Ik zie nu dat het goed zou zijn om breder te kijken en integriteitsbeleid op een andere plek in de organisatie te beleggen. Integriteitsbeleid moet dwars door alle lagen van de organisatie heen zijn werk gaan doen. En daar is dus nog flink wat werk te verzetten.”

Praktisch
De workshops vinden plaats bij Goede Doelen Nederland, Amsterdam, van 14 tot 17 uur.
De kosten voor de twee workshopdagen zijn € 240,- excl. btw (voor één workshop € 120,-).
Minimum aantal deelnemers per dag is 17 en het maximum is 25.
Sylvia Borren is workshopleider.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Anjelène van Vliet.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via dit inschrijfformulier.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland