TIP voor HR: voorkom ziekteverzuim met telefonische hulplijn

Onder andere door de voortdurende coronacrisis en de onzekerheid die dat met zich meebrengt groeit de groep mensen met psychische klachten. Dat was de aanleiding voor Gimd om een telefonische hulplijn te starten die 24/7 bereikbaar is. Een dergelijke hulplijn kan een hoger ziekteverzuim of een verminderde kwaliteit van werk voorkomen.

Onder andere door de voortdurende coronacrisis en de onzekerheid die dat met zich meebrengt groeit de groep mensen met psychische klachten. Dat was de aanleiding voor Gimd om een telefonische hulplijn te starten die 24/7 bereikbaar is. Een dergelijke hulplijn kan een hoger ziekteverzuim of een verminderde kwaliteit van werk voorkomen.

Werknemers kunnen elk moment van de dag gebruikmaken van de hulplijn bij gebeurtenissen die grote impact hebben, of het nu gaat om werk gerelateerde problemen of om problemen in de privésfeer. Medewerkers worden te woord gestaan door een professional voor een persoonlijk gesprek en een luisterend oor. Wanneer er meer nodig is dan een gesprek, kan de professional adviseren over een begeleidingsvorm (een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met de werknemer en, indien nodig, met de bedrijfsarts of met de werkgever).

Voor meer informatie, brochure en tarieven klik hier.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving