Training morele oordeelsvorming

Wanneer je eigen normen of waarden botsen met die van een ander, wanneer cultuurverschillen een rol spelen, of wanneer je twijfelt of je iemand wel zult aanspreken, hoe weet je dan wat het beste is om te doen. Wat is integer handelen? In de Training Morele Oordeelsvorming van BING leer je het verschil tussen een juridisch oordeel en een moreel oordeel en hoe je een morele afweging maakt.

Wanneer je eigen normen of waarden botsen met die van een ander, wanneer cultuurverschillen een rol spelen, of wanneer je twijfelt of je iemand wel zult aanspreken, hoe weet je dan wat het beste is om te doen. Wat is integer handelen?

In de Training Morele Oordeelsvorming van BING leer je het verschil tussen een juridisch oordeel en een moreel oordeel en hoe je een morele afweging maakt. Ook leer je hoe je inzicht krijgt door dialoog. De aangereikte methodiek wordt tijdens de training toegepast op een dilemma uit je eigen werkpraktijk.

Kortom deze training leert je hoe je een moreel oordeel vormt. Heb je interesse, hier (achter de inlog) lees je verdere details over de training.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk