Training morele oordeelsvorming

Wanneer je eigen normen of waarden botsen met die van een ander, wanneer cultuurverschillen een rol spelen, of wanneer je twijfelt of je iemand wel zult aanspreken, hoe weet je dan wat het beste is om te doen. Wat is integer handelen? In de Training Morele Oordeelsvorming van BING leer je het verschil tussen een juridisch oordeel en een moreel oordeel en hoe je een morele afweging maakt.

Wanneer je eigen normen of waarden botsen met die van een ander, wanneer cultuurverschillen een rol spelen, of wanneer je twijfelt of je iemand wel zult aanspreken, hoe weet je dan wat het beste is om te doen. Wat is integer handelen?

In de Training Morele Oordeelsvorming van BING leer je het verschil tussen een juridisch oordeel en een moreel oordeel en hoe je een morele afweging maakt. Ook leer je hoe je inzicht krijgt door dialoog. De aangereikte methodiek wordt tijdens de training toegepast op een dilemma uit je eigen werkpraktijk.

Kortom deze training leert je hoe je een moreel oordeel vormt. Heb je interesse, hier (achter de inlog) lees je verdere details over de training.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?