Update Wervingsrooster

Afgelopen maanden heeft de Werkgroep Wervingsrooster in kaart gebracht waar de verbeterpunten van het wervingsrooster zitten. De werkgroep heeft de resultaten en bevindingen teruggekoppeld aan de Stuurgroep Wervingsrooster. Het Wervingsrooster moet de huis-aan-huis werving reguleren zodat de goede doelen nog lang gebruik kunnen maken van dit wervingskanaal. Tijdens de ALV van 29 november 2018 is besloten een Werkgroep Wervingsrooster in te stellen.

Afgelopen maanden heeft de Werkgroep Wervingsrooster in kaart gebracht waar de verbeterpunten van het wervingsrooster zitten. De werkgroep heeft de resultaten en bevindingen teruggekoppeld aan de Stuurgroep Wervingsrooster. Het Wervingsrooster moet de huis-aan-huis werving reguleren zodat de goede doelen nog lang gebruik kunnen maken van dit wervingskanaal.

Tijdens de ALV van 29 november 2018 is besloten een Werkgroep Wervingsrooster in te stellen. Deze werkgroep heeft de opdracht gekregen om in kaart te brengen of met de huidige werkwijze van het Wervingsrooster en de governance recht wordt gedaan aan de hoofdlijnen van projectplan. De werkgroep heeft onderzocht aan welke voorwaarden voldaan moet worden om deelname aan het Wervingsrooster verplicht te stellen.

De werkgroep is in december en januari een aantal keren bij elkaar gekomen en heeft diverse concrete verbeterpunten geformuleerd. De verbeterpunten hebben onder andere te maken met het beheer van het plansysteem en een level playing field. Samen met de stuurgroep wordt bekeken hoe aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden, om zodoende tot een goed werkend zelfregulerend mechanisme voor de gehele sector te komen. Binnenkort zal de werkgroep een advies uitbrengen aan het bestuur van Goede Doelen Nederland.

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop