Versterking gezocht in werkgroepen

Deelnemen in een werkgroep geeft je de gelegenheid om actief mee te denken over actuele ontwikkelingen. De werkgroepen werken bepaalde beleidsonderwerpen uit en ondersteunen Goede Doelen Nederland in de belangenbehartiging op deze onderwerpen. De werkgroepen zijn zoveel mogelijk samengesteld uit medewerkers van grote en kleine organisaties die op verschillende aandachtsgebieden actief zijn.

Vind je ook dat het binden van donateurs steeds belangrijker wordt en wil je meedenken over hoe goede doelen hier meer invulling aan kunnen geven? Word dan actief in Werkgroep Binding.

Wil je meedenken over hoe goede doelen met hun fondsenwerving in kunnen spelen op alle actuele ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer? Doe dan mee in Werkgroep Betalingsverkeer.

In beide werkgroepen kunnen wij versterking gebruiken. We streven naar een goede vertegenwoordiging van alle aandachtsgebieden in de sector. Je kunt hier zien wie er in deze werkgroepen actief is.

Meer weten over één van deze werkgroepen? Neem dan contact op met één van de werkgroepleden of met Christine van Blitterswijk: vanblitterswijk@goededoelennederland.nl

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk