Webinar 2 april in plaats van ALV 23 maart

De ALV (en de strategiesessie fondsenwerving) op 23 maart zijn in verband met de coronacrisis niet doorgegaan. Wel is er een webinar op een ander moment: 2 april van 14.00 tot 15.00 uur.

Vanwege de aangescherpte maatregelen in verband met de coronacrisis hebben we je al eerder laten weten dat de ALV (en de strategiesessie fondsenwerving) op 23 maart niet door zijn gegaan. Wel organiseren we een webinar op een ander moment: 2 april van 14.00 tot 15.00 uur.

Tijdens het webinar willen we onze leden bijpraten over de actuele ontwikkelingen, mede in samenhang met de coronacrisis, en over de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland. De stappen die we inmiddels hebben gezet en nog gaan zetten. We horen graag of onze leden vinden dat we op de goede weg zijn. Het webinar zal toegankelijk zijn voor zowel leden van Goede Doelen Nederland als van NLFL.

Wil je deelnemen? Graag aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. Je ontvangt dan tijdig van ons de inloggegevens.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk