Wetsvoorstel opt-in telemarketing naar Raad van State

Na het sluiten van de internetconsultatie rondom het concept wetsvoorstel opt-in telemarketing heeft staatssecretaris Mona Keijzer begin november een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin meldt zij dat het wetsvoorstel op korte termijn naar de Raad van State gaat. Vooralsnog lijkt Mona Keijzer niet van plan haar plannen te wijzigen. Inmiddels is het wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.

Na het sluiten van de internetconsultatie rondom het concept wetsvoorstel opt-in telemarketing heeft staatssecretaris Mona Keijzer begin november een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin meldt zij dat het wetsvoorstel op korte termijn naar de Raad van State gaat. Vooralsnog lijkt Mona Keijzer niet van plan haar plannen te wijzigen. Inmiddels is het wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. De verwachting is nog steeds dat het wetsvoorstel rond het voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd wordt en waarschijnlijk op 1 juli 2021 in werking zal treden.

Ledenbijeenkomsten
Er zijn diverse ledenbijeenkomsten georganiseerd. Zowel met de Werkgroep Telemarketing (drie bijeenkomsten) als brede ledenbijeenkomsten. Zo was er in oktober een ledenbijeenkomst samen met DDMA over de aanpassingen van de Code Telemarketing en de DDMA Gedragscode Telemarketing. De aanpassingen in beide codes zijn inmiddels goedgekeurd door de ALV van DDMA. De Code Telemarketing wordt nu voorgelegd aan de Stichting Reclame Code. Daarna zal bepaald worden of en zo ja hoe, we de aangepaste DDMA Gedragscode Telemarketing en de Code Telemarketing verankeren binnen Goede Doelen Nederland. Mogelijk wordt met het oog hierop begin 2020 een bijzondere ledenvergadering georganiseerd.

Code Telemarketing en balancing test
In de Code Telemarketing wordt gesproken over de balancing test. Dit is een hulpmiddel om te bepalen hoe lang je als organisatie de contactgegevens van oud-klanten mag gebruiken voor telemarketing, zonder eerst te ontdubbelen met het Bel-me-niet-register. Voor iedere organisatie die een langere klanttermijn dan drie jaar wil aanhouden, wordt de mogelijkheid in het leven geroepen de redelijkheid daarvan vooraf door een onafhankelijke commissie te laten toetsen. De betreffende procedure moet nog definitief worden vormgegeven. We raden onze leden wel aan om nu al met de balancing test te gaan werken.

Onderzoek onder publiek
Op dit moment is Goede Doelen Nederland, in samenwerking met Nederland Filantropieland, bezig om een onderzoek op te zetten naar de beleving van consumenten als ze benaderd worden voor steun aan maatschappelijke doelen. Dit om een ander geluid te laten horen dan wat er uit de consumentenpeiling van Kantar komt. Een eigen onderzoek dat het publiek veel meer context geeft, kan veel relevante informatie opleveren voor de lobby richting de Tweede Kamer.

Begin 2020 komen we graag weer bij elkaar met de Werkgroep Telemarketing. Wil je participeren in deze werkgroep? Meld je dan bij Christine van Blitterswijk via vanblitterswijk@goededoelennederland.nl

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving