Workshop: Hoe kan je slimmer fondsenwerven met Big data en A.I.?

Ontdek het tijdens de hands-on workshop Big data & Artificial Intelligence (A.I.) voor goede doelen op 7 oktober. Door concrete inspirerende voorbeelden leer je hoe jij Big data & A.I. kan inzetten voor de fondsenwerving voor jouw organisatie. Je krijgt handvatten om zelf kansen en -bedreigingen te spotten, projecten te starten en draagvlak te creëren. Met behulp van de Ethical data checklist leer je niet alleen hoe je impactvolle projecten neerzet, maar ook ethisch verantwoord. De huidige technologie verandert zo snel dat je als goed doel niet meer kan achterblijven. Aan het eind van deze workshop heb jij jouw eerste project op papier.

Deze workshop bieden we aan, in het kader van ons innovatieprogramma Verkenning van de Toekomst. In 2019 zijn we gestart met de toepassing van A.I. op het verbinden van mensen aan de realisatie van de missie van een goed doel. Dit jaar staat, naast A.I., ook Big data centraal. De keuze voor Big data is gebaseerd op de uitkomsten van een internetconsultatie onder leden. Inmiddels is een webinar gegeven over data driven fondsenwerving voor kleinere goede doelen en zijn we bezig met het schrijven van een introductie van Big data voor de goededoelensector.

Zorg dat je bent voorbereid op de toekomst. Meld je aan voor de workshop: Hoe kan je slimmer online fondsenwerven met Big data en A.I.?. Dit kan tot 30 september. Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie over het programma en aanmelden, klik hier.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland