ALV 29 juni 2023

Algemene ledenvergadering
15.15 tot 17.00 uur

Zoals altijd een moment om bij te praten over actuele ontwikkelingen, samen besluiten te nemen en elkaar te ontmoeten. Bij de start van de ALV zal een aantal nieuwe leden zich kort voorstellen. Vervolgens word je bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in de belangenbehartiging en de voortgang van een aantal andere activiteiten. We gaan graag in gesprek over de ‘Handreiking Nalaten’ die we samen met de Werkgroep Nalaten hebben opgesteld. Ook vragen we goedkeuring van het jaarverslag 2022. Na de ALV is er zoals gebruikelijk een gezellige borrel.

Voorgaand aan de ALV vindt de Directeurenkring plaats.

AGENDA ALV
Mededelingen, ingekomen stukken, vaststelling agenda en duur vergadering
mondeling

Besluiten en conclusies vorige vergadering
bijlage 2

Handreiking Nalaten
bijlage 3

Jaarverslag 2022
bijlage 4

Laatste ontwikkelingen in de belangenbehartiging
bijlage 5

Rapportage beleid en activiteiten eerste helft 2023
bijlage 6

Rondvraag en sluiting
mondeling