Bedrijfsvoering & financiën

Directeurenkring over diversiteit

Voorafgaand aan elke ALV is er een Directeurenkring over een actueel onderwerp

Directeurenkring over diversiteit
13.30 tot 15.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Voorafgaand aan elke ALV is er een Directeurenkring over een actueel onderwerp. Deze keer, als vervolg op de Goede Doelen Lezing van 9 mei door Karen van Oudenhoven (directeur SCP), willen we met je doorpraten over het thema diversiteit. Aan de hand van de aanbevelingen die Van Oudenhoven onze sector meegeeft wordt een brug geslagen naar de dagelijkse praktijk van goede doelen. Dave Ensberg, directeur-bestuurder Jantje Beton en Jerzy Soetekouw, directeur Humanitas delen graag hun ervaringen en inzichten rondom diversiteit met ons.

Aansluitend vindt de ALV plaats.

Algemene ledenvergadering
15.15 tot 17.00 uur

Zoals altijd een moment om bij te praten over actuele ontwikkelingen, samen besluiten te nemen en elkaar te ontmoeten. Bij de start van de ALV zal een aantal nieuwe leden zich kort voorstellen. Vervolgens word je bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in de belangenbehartiging en de voortgang van een aantal andere activiteiten. We gaan graag in gesprek over de ‘Handreiking Nalaten’ die we samen met de Werkgroep Nalaten hebben opgesteld. Ook vragen we goedkeuring van het jaarverslag 2022. Na de ALV is er zoals gebruikelijk een gezellige borrel.