Derde Goede Doelen Lezing door Karen van Oudenhoven over diversiteit en kansen voor goede doelen

Karen van Oudenhoven van der Zee

De derde Goede Doelen Lezing werd gehouden door Karen van Oudenhoven - van der Zee, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en was een groot succes. In haar lezing ‘Diversiteit: kans of bedreiging voor goede doelen?’ ging zij in op de toenemende diversiteit in onze samenleving en wat dit vraagt van goede doelen om de verbinding met donateurs en vrijwilligers te behouden en te versterken.

In een volle zaal in Felix Meritis in Amsterdam werd de Goede Doelen Lezing gestart met een boodschap van Arnon Grunberg die vorig jaar de lezing hield. Hij droeg met veel genoegen en vertrouwen het stokje over aan Karen van Oudenhoven en wenste iedereen een middag vol waardevolle inzichten.

Van Oudenhoven gaf in het begin van haar lezing aan dat Nederland bekend staat als een ‘high trust’-samenleving waarin veel burgers bereid zijn onbaatzuchtig iets voor een ander te doen. De bereidheid van mensen om zich in te zetten voor een ander is groter als zij zich met die ander kunnen identificeren. Met een samenleving die steeds diverser wordt, geeft Van Oudenhoven antwoord op de vraag wat dit betekent voor de betrokkenheid van mensen bij goede doelen. En wat dit van goede doelen vraagt in hun verbinding met donateurs, begunstigden, vrijwilligers en een overheid die met wet- en regelgeving kaders stelt. Hoe kunnen goede doelen die betrokkenheid in stand te houden?

Diversiteit biedt kansen voor goede doelen
Van Oudenhoven stelt dat diversiteit kansen biedt voor goede doelen mits het lukt de mogelijke bedreigingen te trotseren. Dit vraagt wel om extra inspanningen. De grootste kansen liggen volgens Van Oudenhoven in een goed geïmplementeerd diversiteitsbeleid dat verder gaat dan mensen binnen halen die er anders uitzien. Succesfactoren daarbij zijn, in haar visie, het werven van cultureel veerkrachtige personen die geselecteerd worden op hun toegevoegde waarde in termen van gezichtspunten, ervaringen en netwerken. Daarnaast moeten goede doelen volgens Van Oudenhoven investeren in een open en veilig werkklimaat waar ruimte is om afwijkende perspectieven te omarmen. Dit vraagt niet alleen om culturele veerkracht binnen goede doelen, maar ook om veerkrachtige organisaties die rondom maatschappelijke doelen met elkaar samenwerken. Zij geeft acht concrete handvatten aan goede doelen om diversiteit te laten werken.

Van Oudenhoven sloot af met te benadrukken dat het van belang is dat wet- en regelgeving de veerkracht van de samenleving niet in de weg zit. Alleen dan kunnen we de inzet voor goede doelen stimuleren en samen bouwen aan vertrouwen. Na haar lezing was er ruimte voor vragen aan Van Oudenhoven en ontstond een interessant en levendig gesprek met de zaal. Er werden inzichten over diversiteit uitgewisseld en diverse goede doelen vertelden hoe zij met diversiteit omgaan. Tot slot gaf Van Oudenhoven op een vraag uit de zaal naar een opdracht om morgen mee aan de slag te gaan de volgende suggesties: Zorg voor een interne cultuur is waarin het gesprek over diversiteit in alle openheid gevoerd kan worden.

Aan het einde van het programma overhandigde Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland, het eerste exemplaar van het boekje ‘Hoe zit het? Introductie in de sector van goeddoen’ aan Van Oudenhoven. Het boekje geeft antwoord op vragen als: Hoe veelomvattend en veelkleurig is de sector van goeddoen? Welke partijen spelen een rol, hoe werken ze samen en hoe is de zelfregulering ingericht?

Muzikale omlijsting
De Goede Doelen lezing werd, zoals gebruikelijk, omlijst door muziek. Na de lezing was er een optreden van Friedmar Hitzer met een indrukwekkende improvisatie op viool. Zoals Hitzer zelf mooi zegt: “Improvisatie is een directe manier om vanuit het moment te communiceren.”

Tijdens de inloop en na afloop van het inhoudelijke programma was muziek te horen van het Kellerlammen Quintet. Vijf jonge musici, waarvan het merendeel nog aan het conservatorium studeert, brachten een jazzy repertoire.

Karen van Oudenhoven - van der Zee
In oktober 2022 is Karen van Oudenhoven gestart als directeur van het SCP. In april 2023 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar drijfveer is om vanuit de wetenschap bij te dragen aan de maatschappelijke veerkracht van onze samenleving. Vanuit dit perspectief gaf zij in haar lezing haar visie op de waarde van goede doelen voor de samenleving.

Goede Doelen Lezing
De Goede Doelen lezing wordt jaarlijks georganiseerd door Goede Doelen Nederland. Wij nodigen hiervoor een inspirerende spreker uit om een visie te geven op de rol van 'goeddoen' in onze samenleving, nu en in de toekomst. De lezing draagt bij aan het maatschappelijk debat over de waarde van het werk van goede doelen.

Lees hier de volledige lezing van Karen van Oudenhoven
Klik hier voor de digitale versie van het boekje: Hoe zit het? Introductie in de sector van goeddoen.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland