Mijn eenmalige gift achtergrondinformatie

De Acceptgiro is per 1 juni 2023 verdwenen. Goede doelen hebben gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een alternatief voor de Acceptgiro voor goede doelen: Mijn eenmalige gift.

Mijn eenmalige gift is hét alternatief voor de Acceptgiro. Goede doelen die meedoen met Mijn eenmalige gift zijn sinds 1 april 2023 met de verspreiding van de Acceptgiro gestopt. Vanaf dat moment gebruiken zij Mijn eenmalige gift om een bijdrage voor hun werk te vragen.

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen donateurs die de Acceptgiro voorheen met de pen invulden en opstuurden, en donateurs die de Acceptgiro als signaalfunctie gebruikten en online via de bankomgeving een donatie overboekten.

Er zijn dus twee versies ontwikkeld: een versie van Mijn eenmalige gift (een eenmalige machtiging) voor de eerste groep (om met de pen in te vullen en terug te sturen naar het goede doel) en een versie voor de tweede groep van Mijn eenmalige gift waarbij de betaalinstructie overgenomen kan worden in de bankomgeving of de QR-code gescand kan worden (en een combinatie van beide versies). Beide versies heten Mijn eenmalige gift.

Twee versies van Mijn eenmalige gift

1. Papieren versie Mijn eenmalige gift (fysiek gebruik)

Mijn eenmalige gift hand

2. Digitale versie Mijn eenmalige gift (signaalfunctie)

Mijn eenmalige gift digitale versie