13 nieuwe leden Goede Doelen Nederland

Sinds de zomer heeft Goede Doelen Nederland 13 nieuwe organisatieleden mogen verwelkomen. We stellen ze graag aan je voor.

75inQ versnelt de energietransitie en bevordert de gendergelijkheid aan de boardroomtafel. Ze geven begeleiding aan professionals met ambitie om over te stappen naar een loopbaan op duurzame energie. De stichting is de drijvende kracht achter het netwerk voor ervaren vrouwelijke professionals nu en in de toekomst in de energietransitie.

Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. De vrijwilligers halen de ouderen (65+) thuis op en samen gaan zij gezellig naar een theatervoorstelling, de film, een concert of naar een museum.

Afrika Tikkun Nederland is een van de Europese vertegenwoordigers van Afrika Tikkun. Deze Zuid-Afrikaanse stichting heeft als doel om een toekomst te bieden aan kinderen en jongeren in Zuid-Afrika door hen vanaf hun geboorte tot aan hun carrière de handvatten te bieden om onafhankelijk te zijn en uit de armoede te ontsnappen.

Credo Foundation werft fondsen voor het Credohuis. Deze zet zich in voor dak- en thuisloze jongeren. Het Credohuis biedt toekomst aan jongeren die hun huis uit zijn gezet, zijn weggelopen of zijn opgestapt uit een opvanghuis. Jongeren die ongemerkt van slaapplek naar slaapplek zwerven en soms op straat leven.

Trees for all wil een groene en gezonde aarde doorgeven. Daarom investeren zij in bomen. Ze planten bomen en herstellen bestaande bossen en maken mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden.

Stop pesten NU wil het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen. Ze doen dit door kennis en inzichten te geven over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten), zodat bewustwording wordt gecreëerd. Het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt wordt zo vergroot.

Tekenen voor Kinderen brengt kinderen even in een andere wereld; de alles-kan-en-alles-mag wereld. Kinderen die kort of langer moeten verblijven in een AZC kennen veel onzekerheid over de toekomst en moeten wekenlang revalideren in een onbekende omgeving. Door te tekenen voor deze groep kinderen stimuleert de stichting hun creativiteit en fantasie.

100WEEKS biedt een platform waarop donateurs direct een klein bedrag kunnen geven aan de allerarmste vrouwen. Zo raken deze vrouwen binnen 100 weken blijvend uit extreme armoede. De donatie gaat direct naar moeders van gezinnen. De moeders houden de gevers op de hoogte hoe ze het besteden.

Esther Vergeer Foundation wil kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking een kans geven om ‘gewoon’ te sporten, op een gewone vereniging. Door wekelijks te sporten krijgen kinderen en jongeren de kans om vrienden te maken en de kracht van zelfvertrouwen te leren kennen.

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf structurele dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde voor meer dan 60.000 kinderen in 59 projecten.

Stop Ecocide strijdt voor het stoppen van grootschalige beschadiging en vernietiging van ecosystemen die wereldwijd plaatsvindt. Op dit moment wordt hier meestal niemand verantwoordelijk voor gehouden. Samen met advocaten, diplomaten en bezorgde burgers werken ze eraan om ecocide als misdaad toe te voegen aan het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

ParkinsonFonds heeft als doel de ziekte van Parkinson te voorkomen of te genezen. Het fonds investeert in onderzoek naar de oorzaak van Parkinson, maar ook in studies naar betere behandelingen om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Al deze medisch-wetenschappelijke onderzoeken brengt ze steeds een stap dichter bij een geneesmiddel tegen de ziekte van Parkinson.

Stichting Burgerinitiatief Nederland ondersteunt alleenstaanden, echtparen, ouderen en gezinnen die in verborgen armoede leven. Ze doen dit door het doneren van schoolfietsen, schoolspullen en laptops of het organiseren van kinderverjaardagen.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland