18 nieuwe leden Goede Doelen Nederland

Sinds begin dit jaar hebben we 18 organisaties als lid mogen verwelkomen. Daarmee vertegenwoordigt Goede Doelen Nederland in totaal 228 lidorganisaties. We stellen ze graag aan je voor.

Villa Pinedo besteedt aandacht aan kinderen met gescheiden ouders. Bij Villa Pinedo zijn jongeren ervaringsdeskundige en bieden kinderen en andere jongeren online een luisterend oor. Stichting Villa Pinedo geeft iedereen de ruimte om (negatieve) ervaringen om te zetten in positiviteit en kracht.

Young Africa International heeft als doel Afrikaanse jongeren in staat te stellen hun eigen toekomst te bepalen. Dit doen zij door middel van een praktische beroepsopleiding met ondernemerschap en persoonlijke vorming. Dit stelt hen in staat het heft in eigen handen te nemen en voor te bereiden voor werk of een eigen bedrijf.

Exodus Nederland is een landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

DOA vangt zwerfdieren (hond, kat en konijn) op en dieren die mishandeld of zonder eigenaar zijn. Ook verleent de stichting zo goed mogelijke zorg om snelle herplaatsing te bevorderen.

IZB zet kennis en ervaring in bij het ondersteunen van de kerk en de plaatselijke gemeenten bij het vervullen van hun missionaire roeping. Zo kunnen meer mensen het evangelie van Jezus Christus ontdekken en volgen in hun dagelijks leven.

Adopteer Regenwoud zet zich in voor het behoud en herstel van minimaal 2000ha regenwoud in Costa Rica door middel van aankoop en bescherming.

Vrienden van het Elkerliek spant zich in om het verblijf van patiënten en bezoekers in het Elkerliek ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen ze door materiële en immateriële projecten te financieren die het ziek zijn even doen vergeten.

Nieuwe Generatie Brasil richt zich op het bieden van een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië. Ze investeren in de ontwikkeling van kinderen van 2-18 jaar en bieden ze zo een kansrijke toekomst.

Amsterdams Universiteitsfonds maakt het voor studenten en wetenschappers mogelijk om hun academische dromen te realiseren. Dankzij financiering kunnen deze talenten projecten en onderzoek nastreven die de Universiteit van Amsterdam en de rest van de wereld verrijken.

Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op plekken waar dat nodig is. Dat doen ze al meer dan veertig jaar, omdat fietsen overal goed voor is: voor de bereikbaarheid van steden, voor het milieu, voor je plezier en voor een gezond leven.

Kinderhulp Afrika is een christelijke charitatieve organisatie die sinds 1987 omziet naar de meest kwetsbare kinderen in Oeganda. Ze bieden weeskinderen onderwijs, onderdak, geestelijke en medische verzorging.

Landschap Noord-Holland zet zich in 96 natuurgebieden in voor een toekomstbestendige natuur die zichzelf kan blijven vernieuwen, die de klimaatverandering kan doorstaan en bezoekers rust kan geven. Dat doen ze samen met vrijwilligers, bewoners, partners, overheden en bedrijven.

Geldersch Landschap & Kasteelen zorgt voor ruim 150 natuurgebieden en de kastelen en landgoederen in Gelderland. Met donaties en subsidie wordt het Gelders erfgoed door ze beheerd en exploiteerd.

KIT Scholarship Fund steunt gezondheidswerkers uit ontwikkelingslanden zodat zij een Masters opleiding Internationale Gezondheid aan het KIT, Royal Tropical Institute kunnen volgen. Hierdoor kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan de gezondheidssystemen in hun land en wereldwijd.

Erasmus MC Foundation draagt bij aan de beste zorg door onderzoek, onderwijs en betere patiëntenzorg mogelijk te maken. Samen met hun donateurs maken ze wetenschappelijk onderzoek mogelijk op o.a. kanker, dementie en hart- en vaatziekten.

Breath heeft opvanghuizen in Midden- en Oost-Europa, waaronder in Oekraïne. Volgens de Small Group Home formule zorgen ze voor kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Ze groeien er op in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op dat van een regulier gezin.

Youth for Christ vertaalt het Evangelie naar de leefwereld van jongeren. Van rally’s, koffiebars en jeugdkampen, tot het Flevo Festival, The Mall jongerencentra en LifeSpots, Youth for Christ zoekt de jongeren op door heel het land en biedt hen praktische hulp en ondersteuning waar nodig.

Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich in voor een langer en beter leven voor mensen met kanker. Het fonds draagt bij aan een grotere kans om te overleven. Dit doen ze door mensgerichte behandelingen (voeding, beweging en welzijn) vast onderdeel te laten worden van het oncologische behandelplan.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'