21 goede doelen roepen kabinet op de beperking giftenaftrek te herzien

Belastingdienst

Op 27 oktober hebben, op initiatief van Goede Doelen Nederland, 21 goede doelen en Goede Doelen Nederland een brief gestuurd naar staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst). In de brief wordt toegelicht dat het voornemen van het kabinet om de aftrekbaarheid van periodieke giften te maximeren een maatregel is die, wellicht onbedoeld, schadelijke gevolgen zal hebben voor het werk van goede doelen.

Het is opmerkelijk dat het kabinet nu met het voorstel komt om de aftrek van periodieke giften te maximeren op € 250.000 per huishouden, per kalenderjaar. Dit staat haaks op de eigen beleidsvisie op filantropie van het kabinet waarin het stimuleren van geven aan maatschappelijke doelen één van de speerpunten is. Bovendien wordt in het voorstel geen rekening gehouden met het feit dat een gever aan meerdere goede doelen kan geven. Die giften worden bij elkaar opgeteld: alles boven de € 250.000,- wordt dan uitgesloten van giftenaftrek. Juist nu, in een tijd van crisis, zijn royale, periodieke giften van groot belang voor medisch wetenschappelijk onderzoek, noodhulp, armoedebestrijding, cultuur- of natuurbehoud.

In de brief roepen de organisaties de staatssecretaris op om het voornemen tot het maximeren van de aftrek van periodieke giften te herzien. Onder de titel ‘Hoge prijs maatschappij bij beperken giftenaftrek’ werd deze oproep al eerder gedaan door KWF, Cordaid, Natuurmonumenten en Artsen zonder Grenzen in een opinieartikel in het AD.

De brief is ondertekend door: KWF Kankerbestrijding, Natuurmonumenten, Cordaid, Artsen zonder Grenzen, Liliane Fonds, Dierenbescherming, Unicef, Kerk in Actie, Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland, Greenpeace Nederland, Woord en Daad, Hartstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, KNRM, Nierstichting, Vogelbescherming, Plan International, SOS Kinderdorpen, Oxfam Novib, Humanitas en Goede Doelen Nederland.

Lees hier de volledige brief.

Inmiddels is het voorstel om de aftrekbaarheid van periodieke giften te maximeren, als onderdeel van het Belastingplan 2023, door de Tweede Kamer goedgekeurd. Twee amendementen werden weliswaar breed gesteund door de oppositie, maar kregen geen steun van de coalitiepartijen. Op dit moment ligt het Belastingplan voor bij de Eerste Kamer.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'