28 oktober seminar over aanpak terrorismefinanciering en de gevolgen voor goede doelen

Het online seminar gaat over de ontwikkelingen rondom het voorkomen van terrorismefinanciering en witwassen en hoe dit ook goede doelen raakt.

Onder de titel ‘Geen ver-van-je-bed show’ organiseren Goede Doelen Nederland en CBF op 28 oktober een online seminar over de ontwikkelingen rondom het voorkomen van terrorismefinanciering en witwassen en hoe dit ook goede doelen raakt. Het tegengaan van terrorismefinanciering en witwaspraktijken staat hoog op de politieke agenda. Nationale en Europese overheden scherpen bestaande regels aan of ontwikkelen nieuwe wet- en regelgeving om praktijken die onze democratische rechtsstaat ondermijnen aan te pakken. Ook banken worden steeds kritischer om mogelijke risico’s te minimaliseren als het gaat om het faciliteren van financiële transacties.

Onder leiding van Juliette Grimbergen gaan we in gesprek met goede doelen, brancheorganisaties, banken, wetenschappers en de toezichthouder. Wat is de stand van zaken en wat kan gedaan worden om risico’s te minimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte voor het werk van goede doelen. Vanzelfsprekend zijn we ook erg benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp.

Wanneer: Donderdag 28 oktober
Hoe laat: 15.30 – 17.00 uur
Waar: Online vanuit Studio Westhaven
Aanmelden: Via Eventbrite

Na aanmelding ontvang je een deelnamebevestiging vanuit Eventbrite. Een week voor het seminar ontvang je de inlogcode en het programma.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'