Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland

Ingridvanengelshoven

Vandaag heeft de Algemene Leden Vergadering van Goede Doelen Nederland Ingrid van Engelshoven benoemd als voorzitter en Julie Verhaar als lid van de raad van toezicht.

Ingrid van Engelshoven heeft onder meer als voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar sporen verdiend in het publieke domein. Julie Verhaar, directeur van Terre des Hommes, brengt haar jarenlange ervaring in de NGO-sector mee ter versterking van de raad van toezicht.

Ingrid van Engelshoven volgt Jan van Berkel op, die na 8 jaar voorzitterschap afscheid neemt van Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland is Jan van Berkel buitengewoon erkentelijk voor alles wat hij voor de organisatie en de sector heeft betekend en de wijze waarop hij zijn rol als voorzitter van de raad van toezicht heeft vervuld.

Ingrid van Engelshoven: ‘In de rol van voorzitter van Goede Doelen Nederland zie ik een belangrijke kans om bij te dragen aan het versterken van de maatschappelijke positie van goede doelen in Nederland. Want goede doelen zijn van grote waarde voor onze samenleving. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de raad van toezicht en het bestuur om bij te dragen aan het verwezenlijken van de missie van Goede Doelen Nederland.’

Ook de raad van toezicht en het bestuur van Goede Doelen Nederland kijken uit naar de samenwerking met Ingrid van Engelshoven. Margreet Plug, directeur-bestuurder Goede Doelen Nederland, over de benoeming: ‘Met Ingrid van Engelshoven krijgt Goede Doelen Nederland een zeer ervaren voorzitter met ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Haar expertise zal van grote waarde zijn voor onze organisatie en leden.’

Ingrid van Engelshoven was van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was ze onder meer voorzitter van D66, wethouder in Den Haag en Tweede Kamerlid voor D66. Na haar politieke carrière is Van Engelshoven actief gebleven in verschillende bestuursfuncties. Tevens is ze als adviseur verbonden aan het adviesbureau voor de culturele en creatieve sector, Blueyard.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD