Aangepast wetsvoorstel Wtmo naar Tweede Kamer gestuurd

Tweedekamer

Het is even stil geweest rondom de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo). Maar onlangs heeft minister Yeşilgöz-Zegerius van het Ministerie van J&V zowel de Nota naar aanleiding van het verslag, als de Nota van wijziging en het Nader rapport inzake de Wtmo naar de Tweede Kamer gestuurd.

Via de Nota van wijziging wordt, na weer een kritisch advies van de Raad van State, het gewijzigde wetsvoorstel Wtmo op een aantal belangrijke punten aangepast.

Wij vinden het van belang dat er sprake is van een juiste balans tussen enerzijds de bescherming van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag tegen dreigende ondermijning en anderzijds de bescherming van de grondrechten en vrijheden van maatschappelijke organisaties. Immers een pluriform en kritisch maatschappelijk middenveld is een van de fundamenten van een democratische samenleving.

In afstemming met onze SBF partners gaan wij ons, na bestudering van alle stukken, beraden op een reactie en verder te ondernemen acties. Wij houden jullie op de hoogte.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd