Aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland voltooid

Donderdag 13 oktober jl. heeft de ledenraad van vereniging Nederland Filantropieland (NLFL) besloten om de vereniging NLFL op te heffen. Alle activiteiten van NLFL zijn inmiddels ondergebracht bij Goede Doelen Nederland. Daarmee is een brede, krachtige branchevereniging ontstaan met één aanspreekpunt voor politiek, overheid en media over goede doelen.

Donderdag 13 oktober jl. heeft de ledenraad van vereniging Nederland Filantropieland (NLFL) besloten om de vereniging NLFL op te heffen. Alle activiteiten van NLFL zijn inmiddels ondergebracht bij Goede Doelen Nederland. Daarmee is een brede, krachtige branchevereniging ontstaan met één aanspreekpunt voor politiek, overheid en media over goede doelen. De overgang van de activiteiten en betrokkenen van NLFL naar Goede Doelen Nederland duurde ruim twee jaar zodat dit zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, heeft kunnen plaatsvinden.

Zorgvuldige overgang
In de afgelopen periode is er gewerkt aan een passend aanbod voor alle leden van NLFL.
NLFL organisatieleden met een CBF-Erkenning konden hun lidmaatschap omzetten naar een (aspirant-)lidmaatschap van Goede Doelen Nederland. Dat gold ook voor organisaties die een Erkenning wilden aanvragen. Goede Doelen Nederland biedt ook ondersteuning bij dat traject. De betreffende organisaties hebben daarmee onder meer direct toegang tot het totale pakket aan diensten en inkoopvoordelen dat Goede Doelen Nederland biedt. Individuele NLFL-leden werkzaam voor een ideële of niet ideële organisatie en ZZP’ers konden zich aanmelden als branchegenoot.

Door de inzet van velen kijken we samen met de ledenraad terug op een goed en zorgvuldig proces van vervlechting. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'