Acht nieuwe leden

Welkom

We verwelkomen acht nieuwe leden. We stellen ze graag aan je voor.

Stichting AYA staat voor Adolescents & Young Adults; jonge mensen die in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar de diagnose kanker krijgen. AYA gaat uit van 'patiënt-centered & nurse-led’ integrale, holistische zorg en focust op kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker.

3xM verspreidt het Evangelie in moeilijk bereikbare landen door middel van programma’s op social media, internet en televisie. De boodschap van hoop en liefde wordt in de eigen taal en cultuur van het land verspreid. Ze roepen op tot reageren en geven nazorg aan hen die contact opnemen.

Sheltersuit werkt vanuit Nederland, New York en Zuid-Afrika aan bescherming van daklozen over de hele wereld. Iedereen verdient warmte, bescherming en waardigheid. Daarom ontwerpen en produceren ze multifunctionele producten die direct onderdak bieden aan mensen die dakloos zijn als oplossing wanneer iemand geen andere keuze heeft.

Met je Hart verbindt kwetsbare mensen en slaat een brug tussen vergeten worden en aandacht krijgen. Ze organiseren waardevolle terugkerende ontmoetingen voor ouderen die veelal, in onzichtbaarheid, gevoelens van eenzaamheid ervaren.

Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. Ze helpen mensen in nood om een crisis te overleven en weer op eigen benen te staan.

Look Good Feel Better wil mensen met kanker weer vertrouwen geven in zichzelf en daarmee ook vertrouwen in het ziekteproces. Zo geven ze interactieve workshops waarin professionals laten zien hoe huid, make-up of haarwerk te verzorgen.

No Guts No Glory maakt bijzondere belevenissen en wensen mogelijk voor mensen met kanker en hun mantelzorgers. Omdat ze geloven in de kracht van muziek hebben veel activiteiten een muzikaal karakter.

Stichting van het Kind helpt kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen aan een betere kans op een goede toekomst. Dit doen ze door ervoor te zorgen dat ze kunnen sporten, door te ondersteunen bij het vinden van een baan of opleiding of te helpen met het bouwen van een sociaal netwerk.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code