ACM waarschuwt: telefonische verkopers moeten expliciete toestemming kunnen bewijzen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt de telemarketingbranche. Als gevolg van de nieuwe, strengere regels legt de ACM de lat hoog voor het bewijzen van toestemming bij ongevraagde verkooptelefoontjes. Dit betekent dat de organisatie die belt moet aantonen dat de mensen die worden gebeld hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Deze toestemming moet volgens de ACM verifieerbaar zijn en gekoppeld kunnen worden aan diegene die gebeld wordt. De ACM ziet dat sommige organisaties of bedrijven denken dat een procesbeschrijving of een bellijst voldoende is om de vereiste toestemming te bewijzen. Dat is niet het geval. Ook voor goede doelen betekent het dat je moet kunnen aantonen dat de toestemming verifieerbaar is en gekoppeld kan worden aan diegene die gebeld wordt.

ACM gaat strenger handhaven
Mensen die gebeld worden, kunnen het recht van verzet inroepen. Je moet deze persoon tijdig uit het belbestand verwijderen omdat deze niet meer gebeld mag worden. De ACM vindt dat dit te traag gebeurt. De ACM heeft op een congres dat de branchevereniging voor data gedreven marketing, sales en services (DDMA) heeft georganiseerd, aangekondigd de komende periode te gaan handhaven.

Wanneer mag een goed doel bellen?
Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe wettelijke regels voor telemarketing. Er is een opt-in systeem in plaats van het opt-out systeem (voorheen het Bel-Me-Niet-Register). Opt-in betekent telemarketing op basis van toestemming. Ook goede doelen mogen alleen mensen bellen die daarmee vooraf hebben ingestemd, of wanneer er sprake is van een klantrelatie (zie hieronder). De ACM houdt toezicht op de naleving van deze regels en kan boetes opleggen.

Als goed doel moet je kunnen aantonen dat degene die gebeld wordt:

  • daar vooraf mee heeft ingestemd, of;
  • bij jouw organisatie voor hetzelfde soort product of dienst ‘klant’ is of recent is geweest. De organisatie mag maximaal nog drie jaar bellen met een voormalige ‘klant’.

Klantrelatie voor goede doelen
Voor ideële of charitatieve organisaties (goede doelen) geldt er een verruiming van het begrip klantrelatie. Er is sprake van een klantrelatie wanneer er een financiële transactie heeft plaatsgevonden, iemand vrijwilligerswerk voor de organisatie heeft verricht of een manifestatie van de organisatie heeft bijgewoond. Wanneer het telefoonnummer wordt opgevraagd moet de persoon geïnformeerd worden dat dit gebruikt kan worden om gelijksoortige producten of diensten aan te bieden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een (voormalig) donateur kunt bellen over een donatie of een (voormalig) collectevrijwilliger over vrijwilligerswerk voor een volgende collecte en je hierover vooraf informeert. Wel moet op dat moment een duidelijke en expliciete afmeldmogelijkheid geboden worden (opt-out).

Lees de belangrijkste wijzigingen en veel gestelde vragen van leden in de ‘Q&A wijziging Telecommunicatiewet’ .
Lees het complete bericht van de ACM over expliciete toestemming hier.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'