Afbouw aftrektarief giften gaat door volgens plan kabinet

Alle aftrektarieven, dus ook voor giften, worden als onderdeel van het Belastingplan versneld afgebouwd. Gevreesd wordt dat met name grote gevers substantieel minder gaan geven als het aftrekpercentage met bijna een derde wordt afgebouwd. Voor de giftenaftrek geldt vanaf 2023 alleen nog maar het laagste tarief (37,05%). Daarom is in de afgelopen maanden in SBF-verband gelobbyd voor het behoud van de giftenaftrek in de huidige vorm. Namelijk dat particulieren giften tegen het hoogste voor hen geldende belastingtarief kunnen aftrekken. Vanaf het begin was echter duidelijk dat de kans op een succesvolle lobby klein zou zijn. De afbouw van de aftrektarieven is immers onderdeel van een breder belastingplan. De SBF-inspanningen hebben weliswaar geleid tot een motie en media aandacht, maar niet tot het gewenste resultaat.

Inmiddels is het Belastingplan zowel door de Tweede Kamer (15 november) als door de Eerste kamer (18 december) aangenomen. Per 1 januari 2020 worden alle aftrektarieven, dus ook voor giften, versneld afgebouwd. Van het huidig toptarief van 51,95% naar 37,05% in 2023.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd