Afscheid Gosse Bosma indrukwekkend

Op 20 januari hebben we afscheid genomen van Gosse Bosma als directeur van Goede Doelen Nederland. Met een volle zaal, een goed inhoudelijk programma, veel mooie woorden én een ode in de vorm van een opera mogen we concluderen dat zijn afscheidsbijeenkomst indrukwekkend was.

Inhoudelijk programma: relatie met de overheid
Vanuit zijn nieuwe positie als zelfstandig adviseur ‘public affairs’ zal Gosse nauw betrokken blijven bij de sector. Voor een deel van zijn tijd zal hij de lobby van Goede Doelen Nederland en SBF in Den Haag en Brussel blijven ondersteunen. Het centrale thema in het inhoudelijk programma was daarom de relatie met de overheid en de voorbereiding op de verkiezingen in 2021.

Gesprek op de bank
Marianne de Visser van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gaf een exposé over de WRR verkenning ‘Filantropie op de grens van markt en overheid’ en haar reactie op de beleidsvisie filantropie van de overheid. In een gesprek op de bank met Marc van den Tweel (Natuurmonumenten), Dennis van Breemen (ministerie van J&V) en Marianne de Visser werd verder gepraat over de maatschappelijke waarde van de filantropie, de beleidsvisie van de overheid en de coördinerende rol van het ministerie van J&V om de ruimte die de sector nodig heeft te waarborgen.

Slotwoord van Gosse
Het inhoudelijke deel werd afgesloten met een slotwoord van Gosse. Een mooie combinatie van persoonlijke ervaringen, reflectie op de discussie van de middag en op de ontwikkelingen binnen de sector. Hierover zegt hij: ‘Ik geloof heilig in de kracht van burger initiatieven voor maatschappelijke idealen. Voor mij zijn waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid belangrijke centrale waarden gemaakt door mensen. Om die reden hebben we de overheid een rol toegekend. Niet andersom. Het is dat ook heel bijzonder dat zoveel mensen burgerschap zien als uitvloeisel van de overheid’.

Slot akkoord
Het slotakkoord was een ode aan Gosse. Met een aria uit de opera Lakmé van Delibes werd Gosse toegezongen door Ardelia Padmasawitri en Hella ter Meulen, op de vleugel begeleid door Loek Dikker. Deels met de oorspronkelijke Franse tekst en deels met een speciaal voor Gosse geschreven tekst.

Mooie woorden voor Gosse
Er waren diverse speeches over de bijdrage die Gosse vanaf het prille begin heeft geleverd aan de ontwikkelingen binnen de sector en de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (voorheen VFI). Onderstaand een impressie van de mooie woorden voor Gosse

Maestro van een kikkerkoor
Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds beet het spits af en memoreerde aan de ontwikkeling van de branchevereniging tot wat Goede Doelen Nederland nu is en de rol van Gosse daarin. Zij typeerde de sector als ‘veelkleurige kikkers in dezelfde vijver die allemaal op hun eigen manier kwaken’. Adriana lichtte toe dat dit knap lastig kan zijn als collectieve issues aangepakt moeten worden, zoals bij het ‘vervlechten’ van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en het CBF-keurmerk en bij de introductie van de Erkenningsregeling. Adriana: ‘Ere wie ere toekomt: dat was nooit gelukt zonder sterke brancheorganisatie. Terugkijkend op de afgelopen decennia heeft Goede Doelen Nederland zich ruimschoots bewezen'. Adriana zet uiteen dat dit knap lastig was toen collectieve issues aangepakt moesten worden zoals een ‘code goed bestuur’ en het CBF-keurmerk. Adriana: ‘Ere wie ere toekomt: dat was nooit gelukt zonder sterke brancheorganisatie. Terugkijkend op de afgelopen decennia heeft Goede Doelen Nederland zich ruimschoots bewezen. ' Gosse was een waarlijke Maestro van ons Groot Gemengd Kikkerkoor. Hij heeft de juiste grondtonen gelegd, waardoor we als goede doelen – ook zonder hem als onze dirigent – nog lang meerstemmig, maar wel in harmonie van ons zullen laten horen'.

Verbinder, strateeg en diplomaat
Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland omschrijft Gosse als een verbinder met scherp oog voor de belangen van een ander. Een strateeg en diplomaat met grote dossierkennis. Naast de aspecten die Esmeijer al benoemde, benadrukt Van Berkel dat Gosse een belangrijke mede grondlegger was van SBF, waardoor de kanalen richting overheid en politiek weer opengingen. Jan over Gosse: ‘Hij was de geestelijk vader van het ‘Manifest Filantropie’ in een periode waarin lang onderhandeld werd over het regeerakkoord na de verkiezingen in 2017. In een recordtempo realiseerde hij dat 14 koepels goed voor 300.000 maatschappelijke organisaties zich aansloten en het manifest ondertekenden. Een krachtige boodschap over de waarde van de filantropie die nu nog steeds de basis vormt in de lobby en communicatie over de sector.

Jan benadrukt ook hoe Gosse het belang van de Europese context voor de sector op de kaart heeft gezet bij Goede Doelen Nederland en bij SBF. Zeer relevant in een tijd dat Europese wet- en regelgeving steeds bepalender wordt voor het Nederlandse filantropische klimaat. Hij bedankt Gosse en wenst hem heel veel succes als zelfstandig adviseur ‘public affairs’ en geassocieerd partner bij Schinkelshoek & Verhoog (Den Haag). ‘Er is daar veel te doen voor iemand met zoveel kennis en zo’n groot netwerk als Gosse’ aldus Jan van Berkel.

Toegewijd, bekwaam, en vernieuwend
Jan Jaap de Graeff, oud-voorzitter van Goede Doelen Nederland schreef een column in de vorm van een open brief aan Gosse. Een persoonlijk schrijven over de jaren dat zij samenwerkten. De Graeff vat alle gewaardeerde eigenschappen en professionaliteit van Gosse samen in ‘toegewijd, bekwaam en vernieuwend’. Maar ook schrijft hij over de persoon Gosse en zegt daarover ‘Wie vertrouwen aan jou geeft, krijgt vertrouwen en vriendschap terug. Ik heb dat zelf gedurende mijn bestuursperiode mogen ervaren’.

Klik hier voor de column

Een groeiende en bloeiende brancheorganisatie
Kommer Braber, oud voorzitter van de in 1994 opgerichte VFI memoreert aan het moment dat voor de net opgerichte brancheorganisatie een secretaris/coördinator’ geworven moest worden. Gosse kwam uit de bus als sterkste kandidaat en Kommer heeft als voorzitter zijn arbeidsovereenkomst getekend. Nu 23 jaar later zegt Kommer hierover: ‘VFI groeide en bloeide, Gosse deed het prima en slaagde erin VFI uit te breiden en een goed lopende organisatie op te bouwen’.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code