Ander regiem voor regulering reclamepost voorgesteld

De brancheorganisatie MailDB lanceert het idee om verspreiding van ongeadresseerde reclame te gaan reguleren via een online systeem.

Om de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis aan-huisbladen verder te reguleren wil MailDB, de brancheorganisatie van verspreidbedrijven van reclamefolders en huis-aan-huisbladen, dat er per 1 januari 2023 een online systeem wordt ingevoerd. Dan komt er, wat MailDB betreft, een einde aan het bestaande sticker-systeem met NEE/NEE, NEE/JA en JA/JA stickers op de brievenbus van bewoners, dat nu nog door het merendeel van de gemeenten wordt gehanteerd.

PILOTS MAILDB
MailDB verzorgt en financiert sinds 1992 de verspreiding van NEE/NEE en NEE/JA-stickers. Bewoners kunnen volgens het nu gelanceerde plan in het online InMijnBus-systeem bij de gemeente aangeven wat ze wel en niet willen ontvangen. Dit moet leiden tot minder papierafval en een beter milieu. MailDB zal eerst pilots doen die plaatsvinden vanaf april 2022. Nu is de verspreiding van ongeadresseerde reclamepost gereguleerd doordat bewoners met een sticker op de brievenbus kunnen aangeven hier wel of niet prijs op te stellen.

ROL GEMEENTEN
In de afgelopen tijd heeft een aantal gemeenten om milieuoverwegingen het bestaande NEE/NEE en NEE/JA stickersysteem omgezet naar een JA/JA stickerbeleid voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. De verspreiding is bij die gemeenten verboden tenzij inwoners expliciet aangeven via de JA/JA-sticker de reclamepost wel te willen ontvangen. Van dit verbod zijn huis-aan-huisbladen en drukwerk van vrijwilligers- of niet commerciële organisaties overigens uitgezonderd. Ongeacht of er wel of geen sticker is aangebracht mogen deze organisaties hun informatie als het een voorlichtend, informatief karakter heeft verspreiden.

GEVOLGEN VOOR GOEDE DOELEN
Uit onderzoek dat Goede Doelen Nederland enige tijd geleden onder haar leden heeft gedaan bleek dat 5% van de respondenten (n=70) gebruikmaakt van ongeadresseerde post. Post op naam en ‘aan de bewoners van’ wordt hier niet toe gerekend. Goede Doelen Nederland onderzoekt verder wat deze ontwikkelingen precies betekenen voor goede doelen.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'