Beperking giftenaftrek

Belastingdienst

Het voorstel van staatssecretaris van Rij om de aftrekbaarheid van periodieke giften te maximeren op €250.000,- euro per huishouden per jaar is op 10 november door de Tweede Kamer goedgekeurd. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Twee amendementen werden weliswaar breed gesteund door de oppositie, maar kregen geen steun van de coalitiepartijen. Op dit moment ligt het Belastingplan voor bij de Eerste Kamer.

Eerste Kamer
Wij hebben de leden van de Eerste Kamercommissie Financiën schriftelijk geïnformeerd over het belang van het behoud van de giftenaftrek voor goede doelen. Ook een aantal goede doelen heeft eigen politieke contacten benaderd om voor deze kwestie aandacht te vragen. Het goede nieuws is dat inmiddels verschillende Eerste Kamerleden uit de VVD, CDA, PvdA en D66 kritische vragen hebben gesteld over het voorstel. In zijn Memorie van Antwoord blijft de staatssecretaris echter bij zijn huidige voorstel.

Onze inzet
Wij dringen er op aan dat deze generieke maatregel wordt aangepast naar een gerichte maatregel zodat giften aan goede doelen onbeperkt aftrekbaar blijven. Eind november is er nog een eventuele nadere inbreng mogelijk. Op 12 en 13 december vindt het plenaire debat plaats in de Eerste Kamer.

Onze inzet is om voor de stemming op 20 december bij zoveel mogelijk leden van de Eerste Kamer het maatschappelijk belang van de giftenaftrek onder de aandacht te brengen.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'