Bestuurders kunnen zich binnenkort inschrijven in UBO-register

Met de overheid en de Kamer van Koophandel zijn afspraken gemaakt over de herkenbaarheid van ANBI’s in het UBO-register. Bestuurders kunnen zich binnenkort inschrijven.

Het UBO-register is al vanaf 27 september 2020 open voor inschrijving. Bestaande stichtingen en verenigingen (dus ook goede doelen) hebben anderhalf jaar de tijd om hun statutaire bestuur in te schrijven. Bij de invoering werd aanvankelijk onvoldoende uitvoering gegeven aan de aangenomen motie die bepaalt dat ANBI’s duidelijk herkenbaar moeten zijn in het register. Immers, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel.

SBF heeft overleg gevoerd met het Ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel. Dit heeft tot de volgende oplossing geleid. Als iemand een uittreksel uit het UBO-register opvraagt, wordt daarbij een toelichting gegeven. Die toelichting is afgestemd met SBF. In deze toelichting wordt uitgelegd wat het betekent als personen als UBO’s zijn geregistreerd vanwege de aard 'hoger leidinggevend personeel'. Ook wordt een nadere toelichting op de specifieke situatie bij ANBI’s gegeven en uitgelegd dat bestuurders alleen vanuit hun functie worden ingeschreven en niet omdat zij een eigendomsbelang of zeggenschap in de organisatie hebben. Onderdeel daarvan is ook dat degenen die het register raadplegen, worden verwezen naar het openbare ANBI-register, waarbij zij kunnen zien of de betreffende organisatie een ANBI is. Deze oplossing wordt op dit moment geïmplementeerd door de Kamer van Koophandel. De verwerking hiervan in de IT-systemen zal enkele maanden in beslag nemen. De toelichting is wel al op korte termijn beschikbaar op de website van de Kamer van Koophandel. Totdat het geven van de toelichting is geïmplementeerd, zal bij de verstrekking van uittreksels met een link verwezen worden naar de tekst op de website.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van het register is het transparant maken van het eigendom van- en de controle over rechtspersonen. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het register legt van stichtingen en verenigingen de gegevens van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in een register vast.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'