Brief aan informateur Mariëtte Hamer

Op dinsdag 25 mei heeft Goede Doelen Nederland met de SBF-partners een brief gestuurd aan de informateur Mariëtte Hamer. In deze brief wordt verwezen naar een, voor onze sector, essentiële passage uit het eindverslag van haar voorganger Tjeenk Willink, waarin hij het belang van erkenning en steun van de overheid aan burgerinitiatieven benadrukt. Dit sluit naadloos aan bij onze oproep aan de politiek en het nieuw te vormen kabinet samengevat in het Manifest: Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte. Het eerste exemplaar is samen met de brief aangeboden aan Mariëtte Hamer. Ook de voorzitters van de Tweede Kamerfracties en de relevante woordvoerders in de Tweede Kamer hebben het Manifest ontvangen.

Vanaf 1 juni wordt het Manifest via een social mediacampagne onder de aandacht gebracht van beleidsmakers en beslissers in Den Haag. Hiervoor is een missiefilm ontwikkeld en een landingswebsite gemaakt waar meer informatie te vinden is.

Lees hier de brief.
Lees hier het Manifest: ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar