De waarde van goede doelen: inspireer en informeer

Henri mandemaker

Henri Mandemaker, belangenbehartiger én ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, heeft standaard een aantal exemplaren van onze publicatie ‘wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving’ in zijn tas. “Niet iedereen lijkt de waarde van goede doelen te (er)kennen, daarom vind ik het essentieel om politici bewust te maken van hun belang en heb ik altijd een exemplaar extra bij me,” vertelt Henri.

Het eerste exemplaar werd 21 maart jl. tijdens het symposium ‘Wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving’ in Nieuwspoort overhandigd aan een brede vertegenwoordiging van de politiek door Margreet Plug, directeur-bestuurder Goede Doelen Nederland.

Maar daar stopt het niet als het aan Goede Doelen Nederland ligt. “We moeten blijven uitdragen welke maatschappelijke functies goede doelen in onze samenleving vervullen. En hoe kun je dat beter doen dan met dit boek en de folder waarin de functies worden beschreven!”, aldus Margreet. Het boek bevat mooie geïllustreerde voorbeelden uit de praktijk van goede doelen en beschrijft de waarde daarvan voor onze maatschappij. “Bestel daarom gerust wat meer exemplaren van het boek en de folder en neem dit mee als je op werkbezoek gaat”, aldus Margreet.

Goede Doelen Nederland ziet het als haar taak om als brancheorganisatie de politiek en andere belanghebbenden te informeren en te inspireren over de gezamenlijke kracht van goede doelen in onze samenleving. Margreet: “Deze publicatie kan hen nét het juiste duwtje in de rug geven en ervoor zorgen dat er politieke beslissingen worden genomen die het werk van goede doelen stimuleren en niet in de weg staan”.

Wil jij ook bijdragen aan het informeren en inspireren van overheid en politiek en andere belanghebbenden over de maatschappelijke waarde van goede doelen, zoals Henri Mandemaker dat doet? Stuur een e-mail naar info@goededoelennederland.nl en laat weten hoeveel exemplaren je nodig hebt. Of volg ons via Instagram en like of beter nog, deel de impactverhalen van onze leden.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland