Brief over ANBI-stelsel en giftenaftrek naar Tweede Kamer

Op 29 juni heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over diverse onderdelen van het ANBI-stelsel en de giftenaftrek. Dit heeft hij eerder toegezegd tijdens het debat hierover in september vorig jaar. In de brief worden negen onderwerpen behandeld. Enkele daarvan trekken bijzondere aandacht.

Vervallen onzekerheidsvereiste bij periodieke giften
Er wordt een wetswijziging aangekondigd voor het laten vervallen van het zogenaamde ‘onzekerheidsvereiste’ bij periodieke giften. Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-partners hier eerder voor gepleit en is blij met dit voornemen.

Commissie voor karakter van ‘algemeen nut’
Er wordt een commissie van deskundigen ingesteld om de overheid te adviseren over beoordeling van het algemeen nut karakter van organisaties. SBF zal dit proces, gezien het fundamentele karakter ervan, kritisch en nauwlettend volgen.

Giften uit onvrije landen
De staatssecretaris staat in de brief ook stil bij giften uit ‘onvrije landen’. Enerzijds geeft hij aan dat die in het kader van de giftenaftrek zelden aan de orde zijn. Anderzijds verwijst hij naar de bredere aanpak van het kabinet om deze geldstromen aan te pakken, in aanvulling op de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO). SBF volgt de ontwikkelingen, in het verlengde van haar reactie op de WTMO-voorstellen, nauwgezet. Zie hier de reactie van SBF van 28 juni jl.

Verwijzingen naar adviesrapport ‘Beter geven’
Voor diverse andere onderwerpen is de brief een bevestiging van met SBF gemaakte afspraken. Vijlbrief refereert overigens enkele keren aan het in opdracht van SBF uitgebrachte adviesrapport ‘Beter Geven’. Dit rapport bevat verschillende voorstellen voor versterking van het stelsel.

De brief geeft niettemin ook aanleiding voor SBF om alert te zijn op de voortgang van de invoering van een aantal verbetervoorstellen. SBF hoopt hierover zeer binnenkort het overleg met het ministerie af te kunnen ronden.

klik hier voor de volledige brief van Vijlbrief van 29 juni 2021

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd