Code Telemarketing is herzien en wordt voorgelegd aan de Reclame Code Commissie

Telemarketing

De Code Telemarketing uit 2021 is vorig jaar herzien. De aangepaste versie is goedgekeurd tijdens de ALV van DDMA in februari van dit jaar. De herziene Code Telemarketing wordt nu voorgelegd aan de Reclame Code Commissie.

De belangrijkste wijzigingen zijn aangebracht in artikel 2. Dit betreft de voorwaarden telemarketing. Lid 2 van dit artikel gaat over de vereiste toestemming om de consument telefonisch te kunnen benaderen voor een gesprek. Deze moet specifiek en concreet zijn en, de door de consument gegeven toestemming, moet transparant beschikbaar zijn. Lid 4 regelt de afspraken tussen de telemarketeer en de consument na het gesprek. “De telemarketeer gunt de consument na afloop van het telemarketinggesprek de gelegenheid om kennis te nemen van het schriftelijke aanbod gedurende een passende periode, wanneer het telemarketinggesprek gaat over een dienst waarop het schriftelijkheidsvereiste van toepassing is.” Een donatie aan een goed doel valt niet onder het begrip dienst waarop het schriftelijkheidsvereiste van toepassing is. Daarnaast is een aantal definities uitgebreider geformuleerd zoals telemarketingbureau en adverteerder. Een nieuwe definitie is toegevoegd voor het ‘schriftelijksvereiste’ en ‘het recht van bezwaar’ wordt nu gebruikt in plaats van ‘het recht van verzet’.

De vorige versie van de Code Telemarketing was in gebruik vanaf 2021. De herziening is voorbereid met een werkgroep van de DDMA, in samenwerking met Goede Doelen Nederland en leden uit de branche. De herziene Code Telemarketing is goedgekeurd door de ALV van DDMA op 29 februari jl. en wordt nu voorgelegd aan de Reclame Code Commissie. Na goedkeuring door de Reclame Code Commissie zal de aangepaste code van kracht worden en zullen we alle leden hierover informeren.

De oorspronkelijke Code Telemarketing is opgesteld door DDMA in overleg met Goede Doelen Nederland. Deze zelfregulering heeft betrekking op telefoongesprekken tussen goede doelen, commerciële partijen en consumenten. Deze code gaat over de voorwaarden voor telemarketing, de omgang met contactgegevens, het aanbieden van het recht van bezwaar, training van telemarketeers en de klanttermijn.

Klik hier voor de herziene Code Telemarketing.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland