Convenant Contant Geld en de gevolgen voor de collectes

Op 7 april heeft De Nederlandsche Bank (DNB) het Convenant Contant Geld dat werd ondertekend door 23 organisaties gepresenteerd. Minister Kaag heeft het Convenant 8 april aan de Tweede Kamer overhandigd. Met het convenant onderkennen alle partijen dat een efficiënt, toegankelijk en veilig betalingsverkeer, inclusief het contante geld, een publiek belang is. Door de inspanning van de sector (zowel Stichting Collecte Plan als Goede Doelen Nederland) wordt de collecte van goede doelen expliciet genoemd in artikel 4e van het convenant. Daarin staat dat banken en Geldmaat erkende goede doelen mogelijkheden bieden om eenvoudig en tegen redelijke tarieven hun contante collecteopbrengsten af te storten. Ook bepaalt het convenant dat de tarieven tijdelijk worden bevroren. Uiterlijk eind juli 2023 wordt bezien of en voor hoelang dit voortgezet wordt.

Door het dalend gebruik van contant geld de afgelopen jaren is de chartale infrastructuur (contant geld) onder druk komen te staan. Om de functie van contant geld te waarborgen heeft DNB de afgelopen maanden gesprekken gevoerd over een Convenant Contant Geld met de belangrijkste partijen uit het betalingsverkeer waaronder banken, de Betaalvereniging Nederland, chartale dienstverleners en de vertegenwoordigers van toonbankinstellingen en verschillende groepen consumenten.

Klik hier voor het convenant.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'