D2D-werving start langzaam weer op

Nu de coronamaatregelen van de overheid enigszins zijn versoepeld, onderzoeken goede doelen en de wervingsbureaus of en hoe ze de werving weer langzaam kunnen opstarten. De afweging of en hoe de werving hervat kan worden ligt bij de goede doelen zelf. Vragen die hierbij een rol spelen zijn, is de werving mogelijk binnen de nu geldende maatregelen van de overheid/RIVM en zo ja, is de werving in de ogen van het publiek al weer passend?

Save the Children, heeft bijvoorbeeld, in overleg met Emolife aangesloten bij DDDN, in Gouda een eerste proef gedaan. Vandaag verscheen een artikel in de Volkskrant hierover, waarin ook Goede Doelen Nederland wodt gequote.

In de gesprekken die Goede Doelen Nederland heeft gehad met de vertegenwoordigers van de wervingsbureaus (VFN en DDDN) is er aangedrongen op een protocol waaronder de F2F-werving in een ‘1,5 meter maatschappij’ volgens de geldende overheidsregels zou kunnen worden hervat. Dit protocol is inmiddels gereed.

De DDMA heeft overigens het initiatief genomen om dit ook voor de verschillende branches op te pakken. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om de werving voor de energie-, de telecom en de uitgeverijsector. Vorige week heeft er op initiatief van DDMA een overleg plaatsgevonden tussen diverse partijen waaronder ook Goede Doelen Nederland en Stichting Collecteplan. Er wordt nu, onder penvoering van DDMA, gewerkt aan een dergelijk protocol, dat zeer binnenkort ook beschikbaar is.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland