Dag van de Filantropie: Hoe zijn het geefgedrag en de maatschappelijke betrokkenheid veranderd

Geven in nederland logo

Het jaar 2022 was opnieuw een turbulent jaar, gekenmerkt door het einde van de COVID-19 pandemie, het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, het begin van de energie- en stikstofcrises, hoge inflatie en financiële onzekerheid. Hoe hebben deze gebeurtenissen het geefgedrag en vrijwilligerswerk beïnvloed?

Op woensdag 19 juni organiseert het Centrum van Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam de Dag van de Filantropie. Deze dag staat in het teken van de publicatie van Geven in Nederland 2024 waarin onderzoeksresultaten over het geefgedrag en vrijwilligerswerk in Nederland worden gepresenteerd .

De leden van Goede Doelen Nederland dragen voor ongeveer een derde deel bij aan de kosten van dit onderzoek.

Gevers én ontvangers in beeld
In deze veertiende editie van Geven in Nederland worden niet alleen de bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en loterijen aan maatschappelijke terreinen in kaart gebracht maar ook de ontvangende kant. Welke soorten organisaties dragen bij aan de verschillende maatschappelijke terreinen en hoeveel geld en vrijwilligers zijn hierbij betrokken? Daarnaast biedt deze editie inzichten over de toekomst met voorspellingen over de ontwikkelingen in giften door huishoudens en uit nalatenschappen. Geven in Nederland 2024 biedt inzichten voor de praktijk gebaseerd op verleden, heden en toekomst.

Benieuwd naar deze inzichten? Kom dan naar de Dag van de Filantropie.

De Dag van de Filantropie 2024 vindt plaats bij ING kantoor Cedar te Amsterdam op woensdag 19 juni tussen 13.30 en 18.30 uur. Klik hier voor meer uitgebreide informatie over het evenement .

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland