DDMA herziet de Code E-mail

E mail

De Code E-mail heeft ooit een basis gelegd voor het reguleren van reclame en werving via e-mail. Sindsdien is de markt sterk veranderd. Daarom nemen DDMA en de DDMA Commissie E-mail nu het initiatief om samen met de branche deze zelfregulering te herzien.

De Code E-mail is sinds 1 januari 2012 van kracht en richt zich op het versturen van ongevraagde reclame via e-mail. De afgelopen jaren heeft de e-mailsector te maken gehad met veel technische veranderingen. Ook wordt de consument steeds kritischer en wordt het voorkomen van consumentenirritatie bij de politiek ook steeds een belangrijker onderwerp. Daarom wil DDMA de Code herzien en aanscherpen om een toekomstbestendige e-mailsector te waarborgen voor consument, ESP, bureau en opdrachtgever.

De DDMA Commissie E-mail heeft op basis van een eerste analyse een voorstel gemaakt voor verbeteringen van de Code. Zij hebben de gebruikers van de Code ook nadrukkelijk opgeroepen om actief mee te denken over verbeteringen. Anika de Groot is vanuit van Goede Doelen Nederland betrokken. Ben jij een e-mailspecialist die mee zou willen denken met de herziening van de Code E-mail? Neem dan vooral contact op met Anika.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland