De-risking door banken doorgeschoten

Derisking

Afgelopen maandag heeft Goede Doelen Nederland, samen met vertegenwoordigers van andere sectoren (detailhandel, BOVAG en Sekswerk Alliantie Destigmatisering - SWAD), met de minister van Financiën een gesprek gevoerd bij Kerk in Actie over de toegankelijkheid van het betalingsverkeer.

De minister wilde geïnformeerd worden over de belemmeringen die onder meer goede doelen ervaren. Ondanks de NVB-standaard voor de non-profit sector die vorig jaar in samenwerking tussen de sector en de Nederlandse Vereniging van Banken tot stand is gekomen, zijn er belemmeringen. We hadden ook niet verwacht dat de standaard gelijk alles zou oplossen, maar er moet wel snel verbetering komen, aldus Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de belemmeringen die het maatschappelijk middenveld, waaronder goede doelen, ervaart. De uitkomsten van het onderzoek zullen naar verwachting medio juli beschikbaar zijn. Uiteraard vinden ook wij het van belang dat er scherp wordt gelet op witwassen en terrorismefinanciering, maar de de-risking door banken is doorgeschoten. Overigens hebben de partijen in de keten: het ministerie van financiën, de Nederlandsche Bank als toezichthouder en de individuele banken daar ieder een eigen verantwoordelijkheid in.

De minister heeft toegezegd om te bezien wat hij, het ministerie van Financiën, kan doen om het betalingsverkeer in de toekomst soepeler te laten verlopen. Iedereen is het er immers over eens dat de-risking door banken in het kader van anti-witwassen en terrorismefinanciering is doorgeschoten

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'