DNB: meer risicogerichte aanpak bij witwasbestrijding

Toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank) heeft 9 september het rapport ‘Van herstel naar balans’ uitgebracht waarin DNB aangeeft dat banken en financiële instellingen een meer risicogerichte aanpak moeten hanteren bij de witwasbestrijding (de-risking). Goede Doelen Nederland ziet dit als een belangrijk signaal richting de financiële sector en hoopt dat de nieuwe aanpak snel geëffectueerd kan worden voordat nog meer goede doelen onterecht geweigerd of uitgesloten worden van het betalingsverkeer. Op 19 september vindt hierover een vervolggesprek met onze sector plaats.

Goede Doelen Nederland heeft op basis van onderzoek onder haar leden input gegeven voor het rapport van de DNB.

Daarnaast besloot ING onlangs een tijdelijk klantstop in te voeren voor stichtingen en verenigingen waaronder veel goede doelen. ING heeft dit besloten omdat alle activiteiten in het kader van de-risking erg veel tijd en geld kosten. Een risicogerichte aanpak kan voorkomen dat nog meer banken volgen. Bovendien wil DNB met de deze aanpak ook voorkomen dat onschuldige klanten onterecht geweigerd worden of uitgesloten worden van het betalingsverkeer, zoals nu nog regelmatig het geval is. Door minder tijd te besteden aan klanten met een laag risico kunnen banken zich beter richten op verdachte transacties en rekeningen.

DNB controleert als toezichthouder of de banken en financiële instellingen de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) voldoende naleven.

Lees hier het DNB rapport ‘Van herstel naar balans’

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar