Doe mee aan de enquête over SDG’s

Dit voorjaar wordt de zesde editie van de Nationale SDG-rapportage gepubliceerd. De SDG-rapportage is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De rapportage bestaat uit verschillende hoofdstukken. De SDG-rapportage is het jaarlijkse meetpunt om te kijken hoe verschillende sectoren bijdragen aan het behalen van de SDG's. Partos is penvoerder van het hoofdstuk over het maatschappelijk middenveld. Draagt jouw organisatie bij aan het behalen van de SDG's? Vul dan vóór 17 februari de enquête in.

Klik hier voor de enquête.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'