Drie nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor!

Nieuwe directeuren

In de afgelopen periode zijn weer nieuwe directeuren gestart. Jelle de Jong bij WWF-Nederland, Ineke Zaal bij Stichting Vlinderkind, en Lex Knobben bij Stichting ParkinsonFonds.

Jelle de Jong directeur WWF-Nederland

Op 10 juli 2023 is Jelle de Jong gestart als directeur van WWF-Nederland. De Jong werkte sinds 2009 als directeur van IVN Natuureducatie met als missie mensen dagelijks te verbinden met natuur en biodiversiteit. In ruim 13 jaar bouwde hij IVN uit tot een bloeiende organisatie. De Jong heeft bedrijfskunde aan Nyenrode en rechten in Utrecht gestudeerd. Hij heeft o.a. gewerkt als strategisch consultant bij Boer & Croon en als directeur marketing & HR bij Tempo-Team heeft hij mensgerichte veranderingsprojecten geleid in een periode waarin de organisatie in omvang verdubbelde.

Jelle de Jong: "Ik ben erg enthousiast om deze nieuwe rol van algemeen directeur bij WWF-Nederland op me te nemen. Als mijn voornaamste taak zie ik het verder versterken van de leidende rol van WWF bij het ombuigen van het verlies aan biodiversiteit. Meer natuur is namelijk cruciaal voor een leefbare aarde. De komende jaren zijn hiervoor cruciaal. Samenwerking is een kernwaarde van WWF, die sterk overeenkomt met mijn eigen waarden. Ik geloof dat échte verandering, die zowel de natuur als mensen ten goede komt, vraagt om verbinding tussen overheden, bedrijven, onderzoekers, consumenten en maatschappelijke organisaties. Alleen door samen te werken creëren we een wereld waarin mensen weer in balans leven met elkaar en met de natuur."

fotograaf: Tessel in 't Veld

Ineke Zaal directeur Stichting Vlinderkind

Per 1 augustus heeft Stichting Vlinderkind Ineke Zaal als directeur aangesteld. Ineke Zaal was de afgelopen tijd directeur van Stichting ParkinsonFonds. Daarvoor was zij o.a. werkzaam voor Stichting ALS Nederland waar zij heeft meegewerkt aan spraakmakende campagnes zoals “Vecht mee tegen ALS/ Ik ben inmiddels overleden” en evenementen zoals Tour du ALS.

Ineke Zaal: “Ik ken Stichting Vlinderkind al jaren en heb enorm te doen met de patiënt(-jes), hun ouders en hun omgeving. Graag wil ik mijn steentje bijdragen om deze ziekte een halt toe te roepen. Zelf heb ik een kleinzoon met de ernstige spierziekte SMA. Deze ziekte was tot een paar jaar geleden ook nog onbekend en ongeneeslijk. Sinds enige tijd is bekend dat 1 gen de oorzaak is voor SMA en zijn er behandelingen ontwikkeld. Dit moet ook voor vlinderkinderen mogelijk worden”.

Lex Knobben directeur bij Stichting ParkinsonFonds

Op 6 maart 2023 is Lex Knobben gestart als directeur van Stichting ParkinsonFonds. Lex werkt al meer dan 35 jaar in de marketing en communicatie.
Voor diverse bedrijven was hij eindverantwoordelijk voor campagnes, nationaal en internationaal.

Lex Knobben: “Parkinson is een verschrikkelijke ziekte. Dit weet ik omdat een aantal vrienden en bekenden van mij helaas parkinson hebben. Ik zie wat het met hen en hun omgeving doet. Stichting ParkinsonFonds zet zich al meer dan 25 jaar in voor het vinden van de oorzaak. In de afgelopen jaren steunde Stichting ParkinsonFonds met meer dan 26 miljoen euro fundamenteel onderzoek en dat heeft al veel nieuwe inzichten opgeleverd. Helaas kennen we de oorzaak nog altijd niet en zolang we de oorzaak niet kennen, komt er geen oplossing. Samen met ons team van medewerkers en onderzoekers wil ik mij inzetten net om die oorzaak te vinden. Juist omdat ik ook van dichtbij meemaak hoe vreselijk de ziekte van Parkinson is.“

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd