Drie nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor

In de afgelopen periode zijn weer drie nieuwe directeuren gestart. Dieneke van der Wijk startte 15 juni bij Simavi, Monique Dolfing-Vogelenzang startte 15 augustus bij KNGF Geleidehonden en Kinga Gomoluch is sinds 1 juli de nieuwe directeur bij ME/CVS Stichting.

Dieneke van der Wijk nieuwe directeur van Simavi
Dieneke van der Wijk is per 15 juni 2022 gestart als directeur van Simavi. Dieneke brengt meer dan 25 jaar ervaring met zich mee op het gebied van internationale samenwerking, beleidsontwikkeling, programma-management en organisatietransformatie. Zij heeft in verschillende landen in Azië en Afrika gewoond en daar gewerkt voor de internationale organisaties Oxfam International, Oxfam Great Britain en Save the Children UK. Ze heeft een grote passie voor het realiseren van positieve verandering voor kansarme mensen, meer specifiek vrouwen en meisjes. Ze zet bij Simavi het proces van ‘shifting the power’ door waarmee besluitvorming en middelen steeds meer komen te liggen bij de vrouwen en meisjes om wie het gaat.

Dieneke van der Wijk: 'In mijn nieuwe functie wil ik het verschil maken in een wereld waarin waterproblemen steeds groter worden en vrouwenrechten onder druk staan. Er ligt een fantastische nieuwe strategie, die erop gericht is om vrouwen in staat te stellen om duurzame oplossingen voor water en sanitatie op te eisen en te realiseren.'


Foto: Sander Stoepker

Monique Dolfing-Vogelenzang nieuwe directeur van KNGF Geleidehonden
Monique Dolfing-Vogelenzang is per 15 augustus 2022 gestart als directeur KNGF Geleidehonden. Monique neemt jarenlange ervaring mee in zowel de for-profit als de non-profit sector. Zo werkte ze de afgelopen 14 jaar bij PharmAccess, waarvan de laatste 3,5 jaar als CEO. Daarvoor heeft zij verschillende commerciële en leidinggevende posities bekleed bij diverse bedrijven in de ICT, onder andere bij Getronics.

Monique Dolfing-Vogelenzang: ‘In de rol directeur-bestuurder KNGF Geleidehonden komen mijn drijfveer om in mijn werk een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren en mijn grote liefde voor honden samen. Ik ben onder de indruk van KNGF en ik verheug me erop om onderdeel te zijn van deze organisatie.’

Kinga Gomoluch sinds 1 juli nieuwe directeur ME/CVS Stichting
Kinga Gomoluch is al meer dan een jaar als vrijwilligster betrokken bij de ME/CVS Stichting. Ze heeft in die tijd een belangrijke rol gespeeld in diverse (onderzoeks-)projecten. Kinga is afgestudeerd als biotechnoloog aan de Universiteit voor Levenswetenschappen (SGGW) in Warschau en heeft meerdere jaren ervaring in biomedisch onderzoek naar biomarkers voor prostaatkanker bij het Forschungszentrum Jülich in Duitsland. Momenteel volgt ze – op voordracht van de ME/CVS Stichting – de EUPATI-opleiding voor medicijnontwikkeling vanuit het patiëntenperspectief.
Kinga is van origine biomedisch onderzoeker. Daarnaast is ze al jaren mantelzorger voor haar twee zoons die autisme hebben en daardoor begrijpt ze de problemen die patiënten en hun naasten tegenkomen. 'Ik begrijp de ziekte ME/CVS misschien niet als patiënt, maar ik begrijp wel de situatie en de onmacht die patiënten soms voelen. Daar zie ik de betekenis van organisaties zoals de ME/CVS Stichting. Ik zal er alles aan doen om de patiënten te helpen. Hopelijk helpt het biomedisch onderzoek om te ontdekken wat er echt aan de hand is en kunnen we echt over medicatie nadenken.'

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland