Drie nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor

Nieuwe directeuren

In de afgelopen periode zijn weer drie nieuwe directeuren gestart.

Marieke Vellekoop directeur Greenpeace Nederland

Op 1 oktober is Marieke Vellekoop gestart als directeur van Greenpeace Nederland. Ze gaat deze functie vervullen naast Andy Palmen, die vanaf juli 2021 directeur is van Greenpeace. Vellekoop werkte sinds 2016 bij de Vrije Academie, waarvan de laatste jaren als managing director. Daarvoor vervulde ze diverse leidinggevende functies in (online) media en marketing.

Vellekoop: “Ook ik maak me zorgen over klimaatverandering en de gevolgen die dit heeft voor onze toekomst. Als directeur van Greenpeace kan ik hier heel direct iets aan doen. Veel mensen zien, net als ik, de feiten onder ogen. Ze maken zich zorgen, maar weten niet goed wat zij kunnen doen om klimaatverandering te stoppen. Ik wil me inzetten om iedereen die zich machteloos voelt in staat te stellen van zich te laten horen. Laten we de zwijgende meerderheid activeren en hen ervan overtuigen dat als we samen in actie komen, we de kracht hebben om overheden en tegenstribbelende bedrijven in beweging te krijgen. Greenpeace heeft al zo’n fantastische achterban. Van jonge klimaatstakers tot demonstrerende opa’s en oma’s. Van omwonenden van vervuilende fabrieken tot wetenschappers. Iedereen kan zich aansluiten. Samen kunnen we het verschil maken, ik kijk ernaar uit.”

fotocredits: Greenpeace

Károly Illy directeur Longfonds

Per 1 oktober is Károly Illy gestart als directeur van het Longfonds. Illy heeft een schat aan kennis en ervaring in de medische sector en in het leiden van organisaties in de gezondheidszorg. Hij werkte bijna 30 jaar als kinderarts bij Ziekenhuis Rivierenland, waarvan 8 jaar als voorzitter van de Medische Staf. Sinds 2008 heeft hij zich ingezet als medisch specialist patiëntveiligheid. Naast zijn werk bij het ziekenhuis was Illy van 2016 tot dit jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en bestuurslid van de European Academy of Paediatrics. Ook is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij de Pantein Zorggroep. Illy was een prominent lid van het Outbreak Management Team.

Illy: “Ik kijk er enorm naar uit om mij in te zetten voor de belangenbehartiging van de 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Longfonds is een uitstekende en ambitieuze organisatie en ik beschouw het als een grote eer om hier leiding aan te mogen geven.”

fotocredits: Longfonds

Marieke van Schijndel directeur Vfonds

Per 1 november start Marieke van Schijndel als directeur-bestuurder van het Vfonds. Marieke van Schijndel studeerde media studies en bedrijfskunde (MBA). Zij werkte achtereenvolgens als wetenschappelijk medewerker bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, was beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW, adjunct-directeur bij het stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en erfgoed Mondriaan Fonds (toen nog de Mondriaan Stichting) en was directeur-bestuurder van Museum Catharijneconvent.

Van Schijndel: “Ik kies voor een nieuwe stap: polarisatie van de samenleving en de oorlog in de Oekraïne laten zien dat vrede, vrijheid en democratie nooit vanzelfsprekend zijn. Onze veteranen doorvoelen het belang van vrede als geen ander. De afgelopen 14 jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij Museum Catharijneconvent, een open plek waar we mensen uitdagen verder te kijken dan hun eigen gelijk. Nadat ik me jarenlang heb ingezet voor vrijheid van gedachten, van geweten en van de kunsten, verbreed ik nu mijn blik. Ik kijk er zeer naar uit alle partners van het Vfonds te leren kennen en samen te werken aan een vrije, vreedzame en democratische samenleving.”

fotocredits: Femke Lockefeer

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'