Drie nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland

Nieuwe leden december

We verwelkomen drie nieuwe leden. Welkom Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, Ruby & Rose en KiKa!

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de acute medische zorg voor hun huisdier. De stichting heeft een fonds opgericht om acute medische zorg, volgens een nauwgezet protocol, voor deze mensen te financieren. De stichting fungeert bovendien als een landelijk platform voor informatie en samenwerking gericht op het welzijn van deze groep huisdieren.

Ruby & Rose
Ruby and Rose werft fondsen voor onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker en geeft voorlichting over deze vrouwenkankers. Voor de fondsenwerving organiseert Ruby & Rose verschillende projecten en evenementen. Het onderzoek naar gynaecologische kanker richt zich op alle vrouwen van alle leeftijden.

KiKa
KiKa financiert onderzoek naar kinderkanker om genezing te bevorderen en de behandelingen te verbeteren. Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Inmiddels overleeft 81% van deze kinderen de eerste vijf jaar na de diagnose. Mede dankzij de onderzoeken die KiKa financiert. Want zo’n 20 jaar geleden lag dit nog rond de 72%. Een duidelijk bewijs dat onderzoek écht helpt en 100% kans op genezing steeds dichterbij komt.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'