Drie nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland

Drie nieuwe leden

In juni heeft Goede Doelen Nederland weer drie nieuwe leden mogen verwelkomen.

Stichting Jeugdeducatiefonds
Stichting Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Door hun inzet worden de toekomstkansen van deze kinderen versterkt. De ambitie is dat zij de armoedespiraal van het gezin kunnen doorbreken. Dat is goed voor het kind, voor de samenleving en het verdienvermogen van morgen.

Happy Green Islands
Happy Green Islands zet zich in om de bedreigingen door zwerfafval voor de leefomgeving op kleine eilanden te verminderen, met name op de Molukken.

Stichting Steun 22Q11
Stichting Steun 22Q11 wil bekendheid geven aan het 22Q11 syndroom en daarnaast een opvangnet zijn voor ouders. Door de onbekendheid van het syndroom is er veel onbegrip en onduidelijkheid over het syndroom bij zowel artsen, zorgverleners, leraren/scholen, hulpinstanties, familie en omgeving.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland