Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland

Welkom

We verwelkomen drie nieuwe leden. We stellen ze graag aan je voor.

Housing First Nederland streeft ernaar om dak- en thuisloosheid voorgoed te beëindigen. Iedereen krijgt de kans op een (t)huis, met de juiste ondersteuning om dit te behouden, in een buurt waarin mensen elkaar accepteren. Het creëren van een veilig thuis en sociale acceptatie biedt mensen de ruimte om zelf keuzes te maken over hun eigen leven.

Globewise stelt zich tot doel om meer kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang te geven tot onderwijs. Kinderen en jongeren die in armoede opgroeien krijgen door het volgen van onderwijs meer kans om de armoedespiraal waarin zij zitten te doorbreken. Globewise ondersteunt projecten die het volgen van het reguliere basis- en voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs mogelijk maken in de Filipijnen, India, Kenia, Tanzania en Zambia.

FSC Nederland zet zich al 30 jaar in voor het herstel en de bescherming van bossen. Als FSC-bosbeheer plaatsvindt, waar ook ter wereld, is sprake van een gezond bos dat leeft. Dat maakt FSC-bosbeheer een belangrijk instrument tegen ontbossing. Door te kiezen voor FSC-producten krijgt de boseigenaar de middelen om het bos duurzaam te beheren. Dat betekent ook dat bos niet kan worden omgezet in gebieden voor palmolie-, soja- of veeteelt.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland