Drie nieuwe leden voor Goede Doelen Nederland

We stellen je graag de nieuwste drie leden voor. Van harte welkom.

Vrienden van het Sophia spant zich in voor financiering van onderzoek op het gebied van ziektes bij kinderen en projecten die een zo prettig mogelijk verblijf in het Sophia Kinderziekenhuis mogelijk maken.
World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving. Ze werken daarvoor nauw samen met de familie zelf, de omgeving en lokale en internationale organisaties in 100 landen.
Stichting Steun Goois Natuurreservaat beheert de gelden van particulieren, het bedrijfsleven en andere private instellingen aan het Goois Natuurreservaat met als doel de natuur van het Goois Natuurreservaat te beschermen en te ontwikkelen.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland