Erkenning ook voor donatieplatforms

Donatieplatform

Eind 2023 zijn door de Commissie Normstelling de normen vastgesteld voor donatieplatforms. Vanaf 1 januari 2024 kunnen niet-commerciële donatieplatforms een aanvraag voor de Erkenning indienen bij het CBF.

De normen waaraan moet worden voldaan bestrijken thema’s als transparantie, degelijk financieel management en goed bestuur. Doel is om met een Erkenning gevers meer zekerheid te geven dat een donatie terecht komt waar deze voor bedoeld is.

Op het gebeid van transparantie wordt het nodige van donatieplatforms gevraagd voordat zij een Erkenning krijgen. Zo moet op het platform duidelijk zijn wat de geefvraag is, welke kosten zij maken, wie de vrager is, hoe de geefvraag tot stand gekomen is, wanneer de actie start en stopt en hoe gevers contact op kunnen nemen met de aanvrager. Ook wordt van donatieplatforms gevraagd dat zij een begroting, een meerjarenplan en een klachtenprocedure hebben.

Voor goede doelen is het van belang dat het gebruik van naam en logo door donatieplatforms die een CBF-Erkend Donatieplatform willen zijn, altijd wordt afgestemd met het goede doel in kwestie.

Goede Doelen Nederland heeft ervoor gepleit in de normen op te nemen dat donatieplatforms verplicht zijn vooraf expliciete toestemming te verkrijgen van een goed doel voordat de naam en/of logo op het platform mogen worden geplaatst. De Commissie Normstelling heeft echter een andere keuze gemaakt. Vooraf moet weliswaar melding worden gedaan aan het goede doel dat het platform de naam en/of logo van het goede doel op het platform wil plaatsen. Maar als een goed doel niet binnen een redelijke termijn aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, kan het donatie platform overgaan tot vermelding van naam en logo.

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar