Evaluatie laat grote meerwaarde Erkenning zien

De Raad voor de Erkenningsregeling heeft opdracht gegeven om het Erkenningsstelsel te laten evalueren omdat het Erkenningsstelsel in 2021 vijf jaar bestond. De Raad bestaat uit de Commissie Normstelling, toezichthouder CBF en Goede Doelen Nederland. De evaluatie geeft inzicht in de behaalde doelen en de aandachtspunten voor de komende jaren. De evaluatie werd uitgevoerd onder donateurs, erkende en niet erkende goede doelen en andere betrokkenen (stakeholders).

Uit de evaluatie blijkt dat zowel het publiek als de goede doelen en andere betrokkenen het belang van de Erkenning bevestigen. De Erkenning draagt bij aan het draagvlak voor goede doelen in de samenleving. Aandachtspunt is wel dat (nog) meer goede doelen mee moeten doen en het publiek moet er beter bekend mee zijn. De toegevoegde waarde van de Erkenning ligt in het versterken van de betrouwbaarheid van goede doelen richting publiek en samenleving. Ook draagt de Erkenning bij aan de professionalisering van goede doelen. Donateurs vinden het belangrijk dat de Erkenning er is en dat de sector zelf het initiatief heeft genomen.

Als hoofdreden om de Erkenning te hebben geven zowel Erkende als niet-Erkende organisaties aan dat het een investering in donateursvertrouwen is. Opvallend is dat met name de Erkende organisaties ook aangeven dat de kwaliteitseisen de professionalisering van de organisatie bevorderen. De andere betrokkenen zien ook de meerwaarde van de Erkenning, maar dat betekent niet dat men geen ruimte voor verbetering ziet.

De resultaten van de Evaluatie hebben ons niet verrast en sluiten deels aan bij de in gang gezette ontwikkelingen binnen het Erkenningsstelsel. Zo ligt er nu een voorstel van de Commissie Normstelling om in de Erkenning een aparte caterogie toe te voegen van organisaties met baten tot € 50.000 zodat ook kleinere goede doelen zich kunnen laten erkennen.

Verder is in de evaluatie gekeken naar:

  • Rol- en taakverdeling dragende partijen
  • De Erkenningsnormen
  • De uitdagingen voor de toekomst (Reikwijdte Erkenning)
  • Kosten van de Erkenning
  • Termijn, voorlichting en begeleiding en toetsing
  • Toegang tot de Erkenning voor kleinere organisaties
  • Bekendheid Erkenning

De resultaten van de evaluatie zijn in een online bijeenkomst met de leden van Goede Doelen Nederland gedeeld. De (evaluatie)opdracht is uitgevoerd door de bureaus Effectmeting en Offspring.

Lees hier de samenvatting van de resultaten.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'