FATF: Nederlandse aanpak robuust maar vraagt ook om verbetering

Op 24 augustus 2022 heeft minister Kaag het rapport van de Financial Action Task Force (FATF) naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport staat in hoeverre de veertig aanbevelingen die FATF heeft opgesteld om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, zijn geïmplementeerd in Nederland. De conclusie luidt dat Nederland op de goede weg is en flinke vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van de vorige evaluatie in 2011.

Robuust en goede binnenlandse samenwerking
De FATF is verder van mening dat de Nederlandse aanpak van witwassen een robuust systeem is en beschouwt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten. In de samenwerking met private partijen en de non-profit sector loopt Nederland voorop. Een FATF-delegatie heeft gesprekken gevoerd de non profitsector, waaronder ook SBF, Human Security Collective (HSC) en het CBF. Goede Doelen Nederland heeft in SBF-verband voorafgaand aan de gesprekken input geleverd en nauw samengewerkt met HSC en het CBF.

Tegelijkertijd is de conclusie dat verbeteringen noodzakelijk zijn.

Specifieke risicobeoordeling NPO sector als verbeterpunt
De FATF beoordeelt dat in Nederland de FATF aanbevelingen voor non-profit organisaties (NPO’s) merendeels worden nageleefd. Er is een goed begrip van de risico’s op terrorismefinanciering die verband houden met misbruik van NPO's. Dit begrip zou nog scherper kunnen door een specifieke risicobeoordeling van de NPO sector.

Zelfregulering toereikend?
De zelfregulering via het ANBI-stelsel en de Erkenningsregeling wordt door FATF gezien als een belangrijk kenmerk van de Nederlandse non-profitsector. De FATF twijfelt wel of het bestaande vrijwillige regelgevingskader toereikend is voor de opsporing van malafide NPO's die bewust terrorisme financieren.

Het FATF-rapport vind je hier.

De Financial Action Task Force (FATF) is de wereldwijde waakhond voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. FATF stelt internationale normen vast die tot doel hebben witwassen en terrorisme financiering te voorkomen. FATF pleit er voor om de verschillende nationale wet- en regelgeving op deze punten te hervormen.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'