Fatimazhra Belhirch nieuwe directeur UAF

Per 1 april is Fatimazhra Belhirch gestart als de nieuwe directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hiervoor was zij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer als eerste adviseur van de Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Ze bekleedt diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer in het onderwijs, de cultuur- en goededoelensector. Ook heeft ze bij mensenrechtenorganisaties gewerkt in binnen- en buitenland, zoals Amnesty International, waar ze zich onder andere heeft ingezet voor het verbeteren van de positie van vluchtelingen.

‘Mijn passie is een positief verschil maken in de samenleving’, zegt Fatimazhra Belhirch. ‘Daarbij gaat het om gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Daarom zet ik mij al jaren in voor maatschappelijke thema’s die mij aan het hart gaan: mensenrechten, de positie van vluchtelingen, een meer humane samenleving en kansengelijkheid. In mijn nieuwe rol voor het UAF komen deze thema’s samen. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om mijn ervaring in te zetten voor deze mooie organisatie.’

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'