‘Feiten & cijfers’, het jaarlijkse onderzoek van Goede Doelen Nederland, staat vanaf vandaag online

Het jaar 2020 was een opmerkelijk en bewogen jaar. De COVID-19 pandemie had en heeft een grote impact op het maatschappelijke leven. Ook voor het werk van goede doelen heeft de pandemie directe gevolgen gehad. Niet eerder stonden goede doelen voor zulke grote uitdagingen om zowel de doelbesteding als de inkomsten om de maatschappelijke doelen te realiseren, op peil te houden. De resultaten van het onderzoek, Feiten & Cijfers, die vandaag online staan op de website van Goede Doelen Nederland en goededoelen.nl laten zien dat goede doelen hierin over het algemeen goed zijn geslaagd.

Een woord vooraf
De Feiten & Cijfers schetsen een beeld van de ontwikkelingen in de sector en in de ontwikkelingen per aandachtsgebied en omvang van organisaties. De uitkomsten moeten wel met enige voorzichtigheid beschouwd worden. Totalen, ook van een aandachtsgebied of omvangcategorie, kunnen namelijk in hoge mate beïnvloed worden, negatief of positief, door een klein aantal organisaties. Voor 2020 geldt dit vooral voor het aandachtsgebied gezondheid. De pandemie heeft op de doelbesteding van organisaties in dit aandachtsgebied meer gevolgen* gehad dan op organisaties in andere categorieën.

Besteding aan het maatschappelijk doel op peil gebleven
In 2020 hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen 5% minder besteed aan de maatschappelijke doelen. Deze daling van 143 miljoen euro ten opzichte van de doelbesteding in 2019 is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan een daling in de doelbesteding bij organisaties in het aandachtsgebied gezondheid. Acht organisaties in deze categorie hebben ten opzichte van 2019 50% minder kunnen besteden aan hun maatschappelijke doel. Laten we deze acht organisaties buiten beschouwing dan is de totale doelbesteding licht gestegen met 2%, ofwel met een bedrag van 41 miljoen euro. Goede doelen hebben in verhouding hetzelfde aan hun maatschappelijke doelen besteed als in 2019, namelijk 89% van de totale bestedingen.

Donateurs geven 7% meer aan goede doelen
Giften & donaties zijn de belangrijkste inkomstenbron als het gaat om inkomsten verkregen van particulieren. De giften & donaties namen met 7% toe ten opzichte van 2019. De inkomsten uit nalatenschappen zijn, na giften & donaties, de belangrijkste particuliere inkomstenbron en zijn ten opzichte van 2019 eveneens toegenomen met 13%. De inkomsten verkregen van particulieren maken bij kleine en middelgrote organisaties de helft van de totale inkomsten uit en zijn daarmee de grootste bron van inkomsten voor deze goede doelen. Gezamenlijk verkregen de deelnemende goede doelen ongeveer 75% van hun inkomsten van particulieren en uit subsidies.

De totale inkomsten bedroegen in 2020 afgerond 3,2 miljard euro en zijn ten opzichte van 2019 met 5% gestegen, ofwel met een bedrag van 154 miljoen euro. Kijkend naar de totalen zagen alleen grote goede doelen een stijging in inkomsten. Bij middelgrote en kleine organisaties is sprake van een daling in inkomsten van respectievelijk 6% en 9%.

Het aantal leden en donateurs is in 2020 ten opzichte van 2019 met 3% licht gestegen. De organisaties in het aandachtsgebied internationale hulp & mensenrechten hebben de meeste leden en donateurs. 64% van de vrijwilligers is actief bij organisaties in de categorie welzijn. Huis-aan-huis collecteren was door de coronapandemie niet altijd mogelijk en heeft er in 2020 voor gezorgd dat het aantal collectanten met 25% is afgenomen.

Lees hier het hele onderzoek.

*De COVID-19 pandemie heeft op de doelbesteding van organisaties in de categorie gezondheid meer gevolgen gehad dan op organisaties in andere categorieën. In de ziekenhuizen kwam de volledige aandacht te liggen op acute patiëntenzorg. De capaciteit in veel laboratoria betrof maandenlang slechts een fractie van de gebruikelijke omvang of laboratoria moesten tijdelijk sluiten. Daardoor kwamen veel onderzoeken tijdelijk stil te liggen en liepen vertraging op. Ook ontvingen organisaties als gevolg van de pandemie minder projectaanvragen van onderzoekscentra en werden verzoeken om onderzoeksvoorstellen uitgesteld.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code